"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да премахнеш проклятието
От Чан Мин Чунг

Съни и Салма се запознали по време на началното развеждане из университета на студентите първокурсници в учебно заведение в Близкия Изток.

Съни, която е от Азия, е „Валдензки студент“ – адвентист, който учи в светски университет на територията на съюза Близък Изток - Северна Африка.

Салма е местна студентка, която израснала в нехристиянско семейство.

Двете млади жени веднага се сприятелили. Те посещавали едни и същи занятия и живеели в един квартал. Салма скоро разбрала, че новата й приятелка е християнка адвентистка. Била научена да се пази от християните, но Съни изглеждала толкова добра и честна.

След като приятелството им укрепнало, Салма приела покана да посети събрание в петък вечер в дома на Съни. Там се запознала с други адвентисти и харесала приятелските им разговори. Скоро започнало да й харесва да пее химни и да се моли с групата всяка петъчна вечер.

След известно време Съни поканила Салма да посети адвентната църква и тя се съгласила. Салма обаче било жестоко разкритикувана от роднини и приятели.

„Какво правиш там?“, попитал един от тях.

„Да не си станала християнка?“, възкликнал друг.

Членовете на семейството я предупредили, че ще бъдат прокълнати, ако тя стане християнка.

Салма се тревожела, но продължавала да ходи на църква. Дори се присъединила към младежкия хор и участвала в здравни семинари. Нейните приятели адвентисти се молели за нея.

Една петъчна вечер групата изгледала филм за живота на Исус и след това Салма пожелала да изучи книгата Деяния.

„Учудих се, тъй като цяла година Салма не бе проявявала интерес към библейските уроци“, казва Съни.

Салма започнала да посещава библейските часове веднъж седмично, но твърдяла, че няма никакво желание да бъде кръстена. Безпокояла се, че семейството й ще бъде прокълнато.

Една събота Салма участвала в женска сбирка, където всяка жена трябвало да си избере картичка с формата на сърце и да размисли за записания в нея стих от Библията. С молитва изтеглила една картичка и я отворила. Прочела следния текст: „Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш, ти и домът ти“ (Деяния 16:31).

Салма веднага осъзнала, че няма защо да се бои от проклятие върху семейството си. Изправила се и съобщила с треперещ глас, че желае да бъде кръстена.

„Това не е краят, а началото – разказва Съни. – След като завърша образованието си, възнамерявам да остана тук и да създам дълготрайно приятелство с хора като Салма. Моля се Бог да ми изпрати повече хора като нея.“


* Чан Мин Чунг е координатор по комуникациите в съюза Близък Изток – Северна Африка.

Свързан урок >>