"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Пари за мисионерите
От Хорацио Рицо

Планът бе доста амбициозен: Да се изпратят 25 мисионерски семейства от Южна Америка, за да споделят евангелието в страните от прозореца 10/40.

Слушах внимателно, докато Ертон Кьолер, президент на Южно-Американската дивизия, представяше инициативата „Мисионери за света“ пред 80 адвентни ръководители от цяла Южна Америка в сградата на дивизията в столицата на Бразилия през 2014 г.

Пастор Кьолер говореше за големите предизвикателства, пред които е изправена адвентната църква в Близкия Изток. Спомена и за недостига на финанси и хора. Дивизията ни би могла да помогне, като изпрати 25 женени двойки и покрие техните разходи, включително за транспорт, храна и застраховки за срок от пет години.

Пастор Кьолер ни покани да подкрепими инициативата финансово. Всеки от нас служеше като президент на конференция или мисия в Южно-Американската дивизия. Аз бях президент на Централната западна аржентинска мисия – малка територия с ограничени средства. Зависехме от Аржентинския съюз, за да свържем двата края.

Пастор Кьолер предложи приносът ни да се определи в зависимост от броя на църковните членове.

Не всички конференции и мисии обаче са в една и съща финансова ситуация, помислих си аз. Друг проблем бе разликата между официалната църковна статистика и броя на хората, които редовно посещават църквата. В моята мисия официалното членство е 10 000 души, но в действителност само 5000 църковни членове ходят на църква всяка събота.

Трябваше да обявя с какво ще помогна. Сърцето ми започна да бие ускорено, докато обмислях въпроса. Знаех, че предложената помощ бе прекалено голяма в сравнение с размера на нашия бюджет. Касиерът на мисията не бе с мене, за да го попитам дали можем да си го позволим. Нямах достатъчно време за размисъл.

С молитва на вяра обещах да помогна с предложената сума за територия от 10 000 членове.

След това изпратих SMS до касиера с думите: „Трябва да го направим.“

Той веднага ми отговори: „ОК“. Очевидно искаше да подкрепи проекта.

След две седмици голяма изненада ме очакваше в офиса. Църковен член продаде голям имот и даде значителен десятък. Сумата бе три пъти по-голяма от парите, които бяхме дали за мисионерската инициатива на дивизията!

Твърдо вярвам, че първият човек, който получава нещо в резултат на дарението, е самия дарител. Мисионерската инициатива на Южно-Американската дивизия доведе най-вече до благословение за църковните членове в Централната западна аржентинска мисия.


* Хорацио Рицо служи като президент на Централната западна аржентинска мисия в продължение на три години, преди да бъде назначен за президент на адвентния университет „Ривър Плейт“ в Аржентина. Три семейства, които завършиха университета, служат като мисионери в инициативата „Мисионери за света.“

Свързан урок >>