"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Японски пастор намира 30 000 долара
От Андрю Макчесни, сп. „Адвентна мисия“

Високата сметка за вода изненадала неприятно църковните ръководители в Токио.

Учудени, че сметката е двойно по-голяма от предишния месец, ръководителите на адвентната църква в Аманума се свързали с водната компания и разбрали, че подземна тръба се била спукала и от нея изтичала вода.

Не било възможно тръбата да се поправи и затова от водната компания посъветвали църквата да прокара надземна тръба. Щяла да струва 7 милиона йени, т.е. от 70 000 долара.

Църквата не разполагала с такава сума.

Нещо повече, църковните ръководители трябвало да се справят с друг голям разход. Имали нужда от 16 милиона йени (160 000) долара, за да купят оборудване, което да им помогне да станат една от 161 сгради в цяла Япония, участващи в голямата евангелизационна кампания през 2018 г.

За да се усложнят още повече нещата, църковните членове не проявявали ентусиазъм във връзка с евангелизационната кампания и се оплаквали, че разходите и работата биха били прекалено много.

„Ситуацията бе доста стресираща“, заяви Кийочи Миязаки, който отговаря за събирането на средства като главен старейшина на църквата в Аманума.

Църковният съвет се събрал, за да се моли за тръбата.

Веднага след молитвата помощник-пасторът Мюнгун Ра влязъл в кабинета си. На бюрото намерил три милиона йени (30 000 долара) в брой.

Ра, мисионер от Южна Корея, с голямо вълнение съобщил новината на останалите членове на църковния съвет.

В събота обявил пред църковните членове нуждата от нова тръба. Разказал им как три милиона йени се появили в кабинета му и призовал за още дарения.

Малко след това в дискоса на съботното училище се появила още една изненада: плик с един милион йени (10 000 долара).

Църковните ръководите се зарадвали, но в същото време проявявали безпокойство, тъй като било възможно дарителят да не разбира изцяло своите действия. Малко след преброяване на даренията, решили, че парите са дадени от посетителка, която идвала за първи път на църква. Извикали я настрана.

„Наистина ли искате да дарите толкова много пари?“, попитали те.

Жената отговорила: „Снощи сънувах нещо. В съня ми някой ми каза да направя дарение на християнска църква. Аз не съм християнка и не знам за нито една църква. Потърсих и намерих вас.“

Настоявала църквата да запази единия милион йени.

След богослужението никой не видял повече тази жена. Не се разбрало и какъв е източникът на дарението от 3 милиона йени.

Чрез подобни чудеса църквата успяла да събере средствата необходими за нова тръба и за оборудване за евангелизаторската кампания.

Ра твърди, че чудото с даренията и кръщенията помогнали да се промени атмосферта в църквата Аманума – най-голямата адвентна църква в Япония с 900 членове.

„Хората бяха негативно настроени, но сега проявяват усърдие – казва Ра. – Те знаят, че Бог е жив.“

Свързан урок >>