"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Дарение от 4000 евро
От Вирато Ферейра

В петъчната сутрин внезапно изникна сериозен проблем. Архитектът на нашия здравен център Витасалус съобщи, че се налага спешно да се поставят перила около няколко сгради.

„Ако някой падне, ще загазим“, предупреди той.

Знаехме, че е прав. Витасалус – вдъхновен от съветите на Елън Уайт „център за влияние“, който работи в хармония с етичните, професионалните и духовните ценности, поддържани от Църквата на адвентистите от седмия ден – е разположен на върха на планина близо до град Пенела, на около 115 км от столицата на Португалия, Лисабон.

Според архитекта перилата щяха да струват 4000 евро.

Обърнах се към финансовия директор.

„Имаме ли парите?“, попитах аз.

„Нямаме нищо – каза той. – Никакви пари.“

Тревожни мисли минаха през ума ми. Внезапно ме озари идея.

„Чий е този проект – помислих си аз. – Не е мой. Проектът е на Бога!“

Споделих идеята си с финансовия директор и с другите присъстващи на събранието.

„Бог ще даде средствата за тези перила – казах аз. – Ще имате ли нещо против да пристъпим напред и да ги поръчаме?“

Те поклатиха глави в знак на съглание, а аз се помолих: „Господи, ние възнамеряваме да поръчаме тези перила, защото наистина имаме нужда от тях.“

Направихме поръчката.

След пет дни, в сряда, получих имейл от човек, когото никога не бях срещал.

„Докторе – пишеше той. – Искам да ти съобщя, че депозирах 4000 евро в банковата сметка на Витасалус.“

„Слава на Господа!“, възкликнах със силен глас.

Написах му имейл, в който описах случилото се от предишния петък.

Той отговори незабавно.

„Докторе, това потвърждава, че парите са за този проект. В петък сутринта се събудих с желание да помогна на Витасалус. Никога не съм бил там, но просто изпитах това желание. Все още не бях сигурен дали съпругата ми ще бъде съгласна, затова се помолих с кратка молитва: „Господи, ако е Твоята воля, вложи същото желание в нейното сърце.“

„Веднага след като се помолих, съпругата ми влезе в офиса и каза: „Скъпи, запознат ли си с проекта в Пенела? Мисля, че трябва да им помогнем.“

„Не можех да повярвам на ушите си и я попитах: „Спорете тебе, колко трябва да дадем?“

„Мисля, че 4000 евро са достатъчни.“

Какъв урок! Ако бяхме спрели работата си във Витасалус поради липса на средства, щяхме да изгубим едно голямо благословение, идващо от упованието в Бога. Не става въпрос за перилата, а за това, че Бог ни показва как делото Му може да бъде извършено, когато Му се уповаваме.

Д-р Вирато Ферейра е директор на здравния център Витасалус в Пенела, Португалия, и почетен заместник директор на здравния отдел към световната адвентна църква.

Свързан урок >>