"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Соломон и кравата
От Андрю Макчесни

Мордекай Мсиманга приел Бога и станал мисионер в Зимбабве, след като случайно чул текст от Песен на песните.

Като младеж Мордекай бил кръстен в Църквата на адвентистите от седмия ден в Родезия през 1963 г., след което се преместил във втория по големина град в страната, Булавайо, за да търси работа. Престанал да се моли и да чете Библията.

„Станах упорит човек, който бягаше от църквата цели 22 години“, казва той.

През тези години станал войник и участвал във войната за независимост на Зимбабве. След независимостта от 1980 г. живеел за себе си и отказвал да се съобразява с Бога.

Веднъж решил да си купи крава. Продавачът обаче бил на адвентно лагерно събрание и Мордекай тръгнал да го търси. Пристигнал на мястото на събранието, но научил, че подавачът бил напуснал за известно време. Седнал на земята и зачакал.

Проповедникът чел от Песен на песните и думите му попаднали в сърцето на Мордекай. „Хванете ни лисиците, малките лисици, които погубват лозята; защото лозята ни цъфтят“ (Пес. 2:15).

Обяснил, че лисиците унищожавали реколтата на израелтяните и Бог допускал всичко това, тъй като те упорито отказвали да се покаят и да Му бъдат послушни.

Докато слушал, Мордекай осъзнал, че също е изправен пред гибел, ако упорито отказва да се покае и да се обърне към Бога.

„Бях същия като израелтяните, които бягаха от Бога“, разказва си той.

Спомнил си за многобройните случаи, когато Бог го закрилял в миналото. Отишъл на война и се върнал без нито едно нараняване. Греховете му изглеждали огромни. Мордекай започнал да плаче. Не можел да сдържи мъката си, докато сълзите се стичали по лицето му. Хлипането се превърнало в силен плач на болка.

„Разбрах, че съм грешник пред моя Бог.“

Мордекай се изправил, докато плачел, и тръгнал към сцената. Проповедникът спрял да говори и веднага отправил призив за покаяние. Десетки хора, докоснати от сълзите на този закоравял военен ветеран, излезли отпред, за да предадат сърцата си на Исус.

Мордекай, който сега е на шестдесет и осем години, работи като пионер от Глобалната мисия и разпространява евангелието сред сънародниците си в области без адвентно присъствие. Изгонвал е нечисти духове и е обърнал цяла църква от 16 души, включително пастора.

Мордекай благодари на Бога за това, че планът му да купи една крава, не се е осъществил.

„Божият Дух ме заведе там, за да седна и да слушам и аз съм благодарен на Бога за това.“

Свързан урок >>