"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Мисионер промени моята двойка
От Юджийн Франш

Бях среден по успех студент в часовете по теология в колежа Солуси в Зимбабве от периода преди независимостта. Най-трудният ми предмет бе гръцкият език и най-високата ми оценка бе тройка.

Когато завърших писмения изпит по гръцки, знаех, че съм се провалил.

„Докторе, пак се провалих“, казах аз, докато подавах листовете на моя преподавател, д-р Лео Раунио.

Той се усмихна и отвърна: „Всичко е наред.“

През следващата седмица се тормозех от факта, че няма да завърша. Планирах да се оженя след месец, а мисълта, че трябва да прекарам още шест месеца в учене на гръцки, бе непоносима.

Тогава д-р Раунио, пенсиониран мисионер от Финландия, ме повика в офиса си и аз за първи път разбрах значението на Божиятат благодат.

„Наблюдавах те цели четири години – каза д-р Раунио.- Видях как се превърна от радикален човек в прилежен младеж, който обича Господа. Забелязах как дори музиката в касетофона ти се промени от рокендрол на християнска музика.“

Бях удивен от това, че бе видял нещо, което никой друг не бе забелязал.

„Ти си се справил добре с останалите предмети – каза д-р Раунио, - но се бориш с гръцкия. Знам колко голямо значение ще има завършването за тебе след три седмици. Знам, че си направил всичко по силите си да вземеш изпита по гръцки, но не успя.“

„Въпреки всичко искам да ти дам благодат. Знам, че Господ има планове за тебе в работата, която ще вършиш. По благодат ще ти дам оценка, с която да можеш да завършиш.“

И тогава се помоли Бог да ме ръководи в бъдещата ми работа.

Нямах представа колко надалеч ще ме заведе Бог. Помогна ми да работя 18 години като директор на младежкия отдел в адвентната църква в Зимбабве. След това още седем години бях младежки ръководител в дивизията. Получих и докторска степен по лидерство. Всеки ден се моля Бог да ми помага да давам благодат на другите, както бе дадена и на самия мен.

Бог вижда потенциал в нас дори в най-лошото ни греховно състояние. Той знае какво можем да постигнем, след като се изпълним с Духа Му. Би трябвало да престанем да гледаме към настоящето и да възприемем Божия поглед, за да виждаме бъдещия потенциал в другите.


* Юджийн Франш, на 61 години, е заместник секретар на Зимбабвийския съюз в Булавайо, Зимбабве. Лео Рауния почина на 72-годишна възраст през 1984 г., три години след дипломирането на Юджийн.

Свързан урок >>