"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Мойсей и зимбабвийската полиция
От Андрю Макчесни

Двадесет и шест годишният мисионер се загледал в групата от 50 зимбабвийски полицаи. Униформените мъже и жени току-що били участвали в колоритния парад в центъра на Булавайо и сега го чакали да произнесе слово.

Емануел Мсиманга – пионер от Глобалната мисия, работещ в центъра на втория по големина град в Зимбабве – започнал да говори за Мойсей.

„Макар че Мойсей бил в Египет, не забравил, че е евреин – казал той. – Мойсей осъзнал, че дори да живее в Египет, не е египтянин и не трябва да следва обичаите на страната.“

Емануел погледнал към искрените лица.

„Някои хора си събират неправедна печалба. Не правете така. Живейте праведен живот, въпреки че се намираме в един греховен свят.“

Емануел, който през 2017 г. завършил теология в университета Солуси край Булавайо, има уникална възможност да споделя Христос. Като пионер от Глобалната мисия, търси начини да евангелизира полицаи, държавни служители и студенти, които живеят и работят в неговия район. Просто поискал и получил разрешение да изнесе тридесетминутно слово по време на курса за обучение за местни и регионални полицейски служители.

Имал да разказва още много за Мойсей на тази среща.

„Мойсей избрал да страда с израелтяните, вместо да се наслаждава на мимолетното удоволствие в греха.“ Отворил Библията си на Евр. 11:24, 25 и прочел: „С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха.“

След проповедта полицаите благодарили на Емануел.

„Точно от такива вдъхновени думи се нуждаем – казал един от тях. – Това са неща, които не искаме да слушаме, но трябва да чуем.“

Друг добавил: „Това бе слово на изобличение и напътствие. Днес Бог ме благослови.“

Емануел поканил полицаите да се запишат в библейския курс „Гласът на пророчеството“ и дал по една книга на всеки от тях.

Нито един от тях не е попитал за кръщение, но Емануел е сигурен, че Святият Дух действа. Само след два месеца работа като пионер от Глобалната мисия пет студенти в района му са готови за кръщение.

Докато върви напред, Емануел изпитва голямо желание да продължи да проповядва правдата. „Също като Мойсей трябва винаги да отстояваме правото, въпреки че времето, в което живеем, иска от нас да бъдем покварени“, казва той.

Свързан урок >>