"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Съпругата ми напусна църквата
Даниел Гатан

Съпругата ми престана да посещава църквата на адвентистите от седмия ден, но аз не изгубих надежда. Ето защо.

По време на комунистическите репресии една жена в родната ми страна Румъния научила за адвентната църква и започнала редовно да посещава съботните богослужения. Това разгневило нейния съпруг.

„Къде отиваш по едно и също време всяка събота?“, попитал той.

„Скъпи, отивам в адвентната църква“, отговорила тя.

„Вече знам. Можеш да продължиш да ходиш там, но при едно условие: Няма да се кръщаваш. Ако разбера, че си се кръстила, ще те убия.“

Жената четяла Библията и научавала все повече за Исус. Решила, че трябва да застане публично на страната на Исус чрез кръщение.

Църковните членове заобиколили новокръстените след церемонията в събота. Те ги прегръщали и им поднасяли цветя. Всички се усмихвали с изключение на една жена. Не знаела как ще реагира съпругът й.

Същия следобед, докато се връщала у дома с цветя в ръцете, забелязала съпруга си в двора на същата. Седял до дървената маса с остър нож, забит в нея.

„Откъде са ти цветята?“

„Днес бях кръстена.“

Лицето му почервеняло от ярост.

„Не ми ли повярва, когато ти казах, че ще те убия, ако бъдеш кръстена – извикал той и изтеглил ножа. – Приготви се да умреш.“

Съпругата му побягнала към задната страна на къщата, където имали градина. Той я хванал натясно в ъгъла. Докато вдигал ножа над главата си, жената му казала, че има едно последно желание: да се помоли. Той се съгласил и я оставил да коленичи. Стоял надвесен над нея с вдигнат нож, докато говорела на Бога.

Внезапно острието на ножа се плъзнало от дръжката и паднало на земята. Мъжът побледнял. Започнал да трепери и паднал до острието. Съпругата му се изправила и му помогнала да стане. Без да кажат нито дума, двамата влезли в къщата.

След известно време съпругът й се кръстил. Бог променил сърцето му.

Ако Бог е променил неговото сърце, Той може да докосне и сърцето на съпругата ми. Имам доверие в Него, дори когато няма никаква надежда.


* Даниел Гатан, 68-годишен, е пенсиониран строител от град Плоска, Румъния.

Свързан урок >>