"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Още един въпрос
От Андрю Макчесни, сп. „Адвентна мисия“

Бионгджу Ли прочел озадачен стихотворението, което някой му бил изпратил като SMS. Телефонният номер му бил непознат. Мнозина биха го изтрили като получено погрешка, но не и Бионгджу. Той отговорил: „Кой си ти?“ Телефонът му иззвънял: „Кой си ти?“, попитал женски глас. „Ти ми изпрати първото съобщение“, отвърнал Бионгджу. Оказало се, че жената искала да изпрати стихотворението до приятелка, но сгрешила една цифра от номера. Много хора биха затворили в този момент, но не и Бионгджу. Той задал много въпроси: „Поетеса ли си?“ „Не, аз съм начална учителка. Хобито ми е да пиша стихотворения.“ „Така ли?“. Бионгджу решил, че познава акцента и задал още един въпрос: „В Бусан ли живееш“, като имал предвид втория по големина град в Южна Корея. „Не, живея в Жинжу“, отговорила жената. „Аз всъщност завърших гимназия в Жинжу“, казал Бионгджу. Жената попитала за коя гимназия става въпрос и с радост споделила, че тя била учила точно на една пряка от същото училище. Заговорили се за ученическите години. Тогава жената попитала: „Какво работиш?“ „Аз съм пастор“, казал Бионгджу. „От коя деноминация?“ Въпросът подсказал на Бионгджу, че жената не е будистка, втората най-голяма религиозна група в страната, състояща се от 15 % от населението. „Християните не питат един будистки мoнах в кой храм работи, следователно жената трябва да е християнка“, помислил си той. Християните са около 27 % от 51-милионното население. „Аз съм пастор от Църквата на адвентистите от седмия ден.“ „Разбирам – отвърнала жената. - Знаеш ли за „Ноевия ковчег“? Бионгджу останал силно изненадан. „Ноевият ковчех“ е религиозна организация, отделила се от Църквата на адвентистите от седмия ден в Южна Корея. Тогава жената обяснила, че за кратко време посещавала богослуженията на „Ноевия ковчег“ преди двайсетина години. Напуснала групата, убедена в едно – библейският ден не е неделята. Сега, 20 години по-късно, била изпратила погрешка съобщение на адвентен пастор.“ Същата вечер Бионгджу й изпратил SMS с думите: „Беше удивително, че се запознахме днес!“ Година по-късно жената била кръстена. Евангелизирането е лесно, разказва Бионгджу. „Ако бях пренебрегнал съобщението, тя нямаше да стане църковен член. Опитах се да създам контакт, като зададох допълнителен въпрос.“ Бионгджу, на 51 години, е директор на отдел „Съботно училище и лично служене“ към Корейския съюз на ЦАСД в Сеул. Той е също така директор и говорител на „Чун су дап“, ежедневен подкаст, който е класиран като втория най-популярен подкаст в Южна Корея.

Свързан урок >>

Created by ULimited®