"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Порнографията срещу евангелието
От Такахаши Тору

Денят бе труден и пълен с разочарования, докато обикалях от врата на врата, за да продавам адвентна литература в японския град Шизуока. Никой не искаше да купува книги.

В края на деня неочаквано попаднах в странна тъмна улица. Не ми беше много лесно да се запътя към най-близката къща. Навсякъде по двора имаше разхвърляни порнографски списания. Купчини списания бяха струпани пред входната врата. Навсякъде имаше списания.

Тръгнах назад. Обзе ме страх и реших да се затичам. Тогава ме обзе паника.

„Здравейте, казвам се Такахаши Тору – извиках в посока към къщата. – Аз съм от адвентната църква и имам книги, които ще променят живота ви.“

Думите бяха част от изразите, на които ни бяха научили по време на студентската ппрограма за литературен евангелизъм. Когато се паникьосах, започнах да заеквам.

Предната врата се отвори и един много пълен човек се появи. Продължих с речта си и попитах: „Бихте ли желали книга на здравна тематика?“

Очаквах мъжът да каже „Не“ и се приготвях да си тръгна тичешком.

Той обаче отговори с дълбок басов глас: „Да, бих желал да си купя здравна книга.“

Нервно извадих малка мисионска книга. Човекът я взе и я отвори с интерес.

„Да, искам да я взема“, каза той и извади някаква сума.

Избягах веднага след продажбата. Бях изплашен и исках да се махна оттам. Докато тичах, започнах да се моля за този човек и благодарих на Бога за закрилата Му.“

Спрях се на пътеката. Имах някакво просветление. Сърцето ми бе толкова нечисто колкото дворът на този мъж. И въпреки това Исус бе влязъл в моето сърце и ми бе предложил надежда. Исус казва: „Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас“ (Езекил 36:26).

Докато стоях на улицата, бях обзет от чувство на благодарност. Бях толкова благодарен за това, че Исус се е осмелил да влезе в сърцето ми. Със силно вълнение тръгнах към най-близката къща и веднага продадох една книга.


* Такахаши Тору е 21-годишен студент по журналистика. Изкарал е курс за млади литературни евангелизатори в токийската църква „Сетагая“, която обучава млади адвентисти от цяла Япония да споделят евангелската вест.

Свързан урок >>