"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Приятелката, която прие християнството
От Андрю Макчесни, сп. „Адвентна мисия“

Двадесет и пет годишният Ямаши Хироши, син на пастор, бил влюбен до уши. Имало обаче един проблем: Приятелката му Сакико не била адвентистка.

Хироши се запознал със Сакико в адвентна забавачка недалеч от столицата на Япония. После двамата работили заедно в адвентния медицински център в японския остров Окинава. Там започнали да излизат на срещи.

Хироши се опитал да убеди Сакико да стане адвентистка. Канел я на църква всяка събота. Помолил пастора да й предаде библейския курс. Възхвалявал достовереността на Библията и моралната полза да се приеме християнството.

„Тя не желаеше да стане християнка – разказва Хироши. Каза ми съвсем ясно: Никога няма да стана християнка!“

Хироши се отказал. Осъзнал, че не е способен да убеди Сакико да приеме Христос и че може би ще е по-добре да се разделят. „Все още я харесвах и като че ли тя също ме харесваше.“

Припомнил си текст от „Вест към младите“ на Елън Уайт – книга, която бил чел внимателно като юноша в адвентната гимназия. Там се казва: „Ако хората имат навика да се молят два пъти на ден преди да се решат на брак, би трябвало да се молят четири пъти дневно, когато очакват да предприемат тази стъпка“ (стр. 460).

Хироши взел Библията си и книгата на Елън Уайт и отишъл в близката планина, за да се отдаде на молитва и пост за три дни.

„Попитах Бога какво да правя. Четях Библията и другата книга. Водех си ежедневен молитвен дневник.“

След поста Хироши приел предложение за работа в детски ясли далеч в централната част на Япония. Знаел, че разстоянието ще унищожи или ще укрепи взаимоотношенията им и затова се молел всички да бъде според Божията воля. Трудно преживявал раздялата.

„Не можех да съм с нея, да я водя на църква или да й предавам библейски уроци. Не можех да правя друго освен да се моля и аз се молех много.“

Точно тогава Бог се намесил. Сакико съобщила, че желае да бъде кръстена. Сърцето й било напълно преобразено. Сакико се кръстила и след време двамата се оженили.

Хироши, който сега е на петдесет и шест години, никога не забравя историята с обръщането на Сакико. Тя е в основата на работата му като водач в адвентната църква в Япония. Той е директор на адвентата мисия, на здравия отдел и също така помощник на президента по въпросите на евангелизирането.

„Като пастор преподавам бибейски уроци, проповядвам и помагам на хората, но това е всичко, което мога – казва Хироши, баща на пет деца. – Промяната на сърцето на човека, за да приеме Исус, е Божие дело. Това е работа на Бога.“

Свързан урок >>