"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да поискаш сто кръщения
От Андрю Макчесни, сп. „Адвентна мисия“

Кийонг Куон имал 20 църковни членове, когато основал първата си църква в Южна Корея. Двадесетте го били последвали от старата си църква, но Кийонг копнеел за нови членове.

Младеж дошъл на първата църковна служба в събота. Това било първото му посещение в каквато и да е църква.

„Защо дойде в тази малка църква“, попитал Кийонг.

„Просто нямам късмет – отговорил гостът. – Един човек ми каза, че ако отида в нова църква, това ще ми донесе късмет.“

Кийонг му предложил библейски уроци и младежът бил кръстен.

Кийонг обаче искал още членове. Един ден се молел от сутринта до вечерта. „Моля Те, дай ми хора. Дай ми души, които да изпълнят тази църква.“

На следващия ден съседка го спряла. „Вчера реших, че ми се иска да отида на църква. Моля те, заведи ме в твоята.“

На следващия ден телефонът на Кийонг иззвънял. „Сестра ми е адвентистка, която от 10 години ме кани да отида на църква, но аз никога не успявам. Сега мисля, че бих желала да отида.“

Кийонг изучавал Библията с двете жени и двете били кръстени.

„Бог изпрати толкова много хора по този начин“, разказва Кийонг.

През първата година повече от 40 души били кръстени. Година по-късно, когато 98-ият се кръстил, Кийонг се помолил за 100 кръщения. Тогава си спомнил за една жена, която не бил виждал от три години.Разбрал, че ръководи детска школа по рисуване и я посетил с букет цветя.

„Ти ще бъдеш стотният човек, който се кръщава в моята църква“, казал й той.

Когато жената се съгласила, Кийонг й съобщил, че трябва първо да изкара библейския курс и да го очаква в дома си следващата вечер. „Направи така, че и съпругът ти да е там“, посъветвал я той.

След като Кийонг си тръгнал, жената се обадила на съпруга си и му съобщила: „Старейшината Куон ще ни посети утре, за да ни преподава от Библията.“

Съпругът й, посветен будист и бизнес предприемач, наскоро бил решил да учи английски и дори си бил купил няколко английски книги, включително Библията. Мъчел се да я чете в офиса си. Затова се помолил: „Ако Ти Си истинският Бог, изпрати някой, който да ме научи на Библията.“

В този момент съпругата му се обадила и съобщила, че старейшаната Куон ще ги посети на следващия ден.

Човекът бил разтърсен до краен предел.

На следващия ден Кийонг видял, че съпрузите и техните големи деца с нетърпение очакват да изучават Библията. Цялото семейство било кръстено.

Кийонг Куон, на 56 години, е основал три църкви в Южна Корея.

Свързан урок >>