"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Човек, който гори
От Андрю Макчесни, сп. „Адвентна мисия“

Дан Фрайн, управител в компания, намираща се в щата Мичиган, вече от 20 години не посещавал протестантската църква от младежките си години. Съпругата му, която израснала в адвентен дом, също не била активен църковен член.

Настъпил моментът, когато Дан взел решение да се завърне в църквата. Една неделна сутрин влязъл в църковната сграда. Останал изненадан от онова, което видял и чул. Това не била същата църква, която някога посещавал. Открил, че сега там подкрепят хомосексуализма и други небиблейски практики, против които някога проповядвали.

Силно разочарован, Дан казал на жена си, че копнее да намери църква, която следва Библията. Съпругата му си спомнила за адвентната църква в близкия рад Мускегон, в която членували родителите й.

Семейството започнало да посещава богослуженията заедно с нейните родители. В същото време Дан прочел всички книги на Елън Уайт, които успял да намери.

Един вторник след молитвеното събрание той спрял пастора на паркинга.

„Искам да знаеш, че съм готов“, казал Дан.

„Готов за какво?“, попитал пасторът.

„Готов съм да се кръстя – отговорил Дан. – Чета книгите на Елън Уайт. Готов съм и разбирам всичко.“

Пасторът разгледал с него уроците за подготовка за кръщение и открил, че Дан наистина познава ученията на църквата и е съгласен с тях. Той и синът му били кръстени, а съпругата му - кръстена повторно.

„Да бъде слава на Бога за това, че Дан дойде въпреки липсата на лична работа с него – казва пастор Камерън Девашер. – Знам, че личното служене и евангелизациите са нещо важно, но имам усещането, че по света има още много хора като Дан, които просто очакват да бъдат прибрани.“

Според него преживяното от Дан също така показва значението на книгите на Елън Уайт. „Смятам, че в Духа на пророчеството има сила и ние не трябва да се срамуваме да разпространяваме тези книги.“

Що се отнася до Дан, той провежда евангелизационни поредици в църквата, служи като дякон и участва в служение за затворниците. Членовете го описват като „човек, който гори“.

„Дошъл е в църквата преди по-малко от пет години и проповядва Словото и печели души – казва пастор Девашер. – Напомня ни, че най-важната работа на местната църква е евангелизирането, печеленото на души и превръщането им в Христови ученици, както и че всеки църковен член трябва да участва в тази работа.“

Свързан урок >>