"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Дребната жена
От Ванеса Роча

Църковните ръководители ми дадоха задача да проведа евангелизаторски събрания в адвентен университет по време на кампанията през 2016 г., която доведе до безпрецедентните 110 000 кръщения в Руанда.

Пасторът дойде при мене след кръщението на 173 души в края на събранията. „Сега след като сме приятели, мога да ти кажа следното – започна той. – Когато ми казаха, че ще дойде американски проповедник, бях много развълнуван. Очаквах някой висок, силен бял мъж. Но когато те представиха – дребна жена – за наш говорител, останах силно разочарован. Не очаквах много. Скъпа сестро, съжалявам за това, че съм имал малко вяра. Ти извърши нещо, което никой от нас не е успял да направи в това учебно заведение.“

Истината е, че аз нямам какво да предложа. Но когато имаш желание в сърцето си, Бог прави изключителни неща. Кое направи мисията в Руанда толкова успешна? Отговорът е съвсем прост: Пълното включване на членовете, при което всеки има някаква задача в проповядването за Исус.

Видях в Руанда местните църковни членове да се отдават на работата за евангелизиране на своите общности. Те изоставиха идеята, че евангелизацията е работа единствено на пастора. Хората нямаха специална подготовка. Просто използваха дадените им от Бога таланти, за да стигнат до тези, които Христос е дошъл да спаси. Осъзнаха, че Исус идва скоро и ние като адвентисти от седмия ден имаме високо призвание. Те казваха: „Ето ме, Господи, изпрати мене.“

Срещнах мнозина руандийци, млади и стари, които заявяваха: „Ванеса, аз съм в църквата от много години, но никога не съм виждал да се прави нещо подобно. Сега разбирам, че не бива да чакаме на църквата. Всичко започва от отделната личност, започва от мене.“

Млади хора идваха при мене с думите: „Не съм проповедник, не съм и певец, но имам много приятели и добро влияние. Животът ми ще бъде моята проповед. В резултат на наученото по време на евангелизацията ще започна да преподавам библейски уроци.“

Искреността на тези църковни членове промени Руанда по същия начин, както Исус и апостолите Му промениха света за три години. Колко много бихме могли да постигнем, ако приемем мисията за Пълно включване на всички църковни членове в нашите църкви? Колко по-скоро би дошъл Исус?


* Двадесет и три годишната Ванеса Роча е библейски работник и музикант в Южна Калифорния.

Свързан урок >>