"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Чудо с продажбата на книга
От Камил Метц

Докато вървяла по улица в Батъл Крийк, Хелън Джонсън изведнъж си спомнила, че не се била помолила. В този момент студентката литературна евангелизаторка се спряла, за да се помоли за Божието ръководство. Това се случило през лятото на 2015 г., когато събирала пари за училищната такса.

Запътила се към следващата врата и чула глас: „Един човек ще отвори вратата. Той се нуждае от Великата борба.“

Само след миг вратата се отворила и на прага застанал мъж.

Хелън имала навика първо да се сприятелява с хората и затова предложила здравна книга. После извадила Великата борба на Елън Уайт.

Човекът се заинтересувал от книгата. Той искал да я купи, но не можел да си го позволи.

Хелън била сигурна, че Бог желае той да притежава тази книга и му я предложила безплатно. Човекът поклатил глава в знак на несъгласие. Хелън го попитала дали има някакви дребни монети някъде в дома си. Той се върнал с шепа монети, но те не били достатъчно. Дал парите на Хелън, но отказал да вземе книгата.

Разочарована, Хелън си тръгнала. Направила няколко крачки и се спънала. Монетите се разпилели по земята. Тогава помолила мъжа да подържи книгата. След като събрала монетите, започнала отново да крачи.

Човекът се провикнал зад нея: „Книгата, забрави си книгата.“

Хелън се обърнала и се усмихнала. „Сега е твоя.“

Човекът също се усмихнал. „Печелиш“, казал той.

Само след час Хелън позвънила на вратата в къща от по-заможен квартал. Тъкмо когато се представяла и имала намерение да си каже името, жената я прекъснала: „Ти си Хелън, нали?“

Хелън се зачудила. Никога преди не била срещала тази жена.

„Аз съм адвентистка от седмия ден – обяснила жената. – Тази сутрин четях Библията и получих внушение от Бога, че Хелън ще дойде пред дома ми. Получих също така убеждението, че трябва да й напиша чек за 20 долара, тъй като тя ще срещне човек, който има нужда от Великата борба, но няма пари да я купи.“

Жената извадила подписан чек за сумата от 20 долара. Трябвало само да напише името на получателя. „На чие име да напиша чека?“, попитала тя.


* Камил Метц е международен координатор на служението, което разпространява брошурите GLOW.

Свързан урок >>