"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението "Съботно училищен урок" от Google Play

Изтеглете Андроид приложението "Съботноучилищни уроци за юноши" от Google Play

Подготовка за края Нормън Гали
Съботноучилищни уроци за възрастни
Април, май, юни 2018 г.
Въведение към тримесечието - вижте видеото

Урок 12 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 16 - 22 юни 2018 г.

Вавилон и Армагедон


Aудио версия на седмичния урок
За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 16 юни
Стих за запаметяване:
„А на челото ѝ имаше написано това име: Тайна; великият Вавилон, майка на блудниците и на земните гнусотии“ (Откровение 17:5).

Както вече отбелязахме, книгата „Откровение“ изобилства от образност и език, заимствани непосредствено от Стария Завет. Например името „Вавилон“ се среща шест пъти в „Откровение“. Но тук не става въпрос за древното царство на Навуходоносор, останало в историята стотици години преди това. Йоан използва старозаветни образи, за да сподели някаква истина. В този случай Вавилон – внушителна политическа и религиозна сила, която е потискала Божия народ – е описание на големи религиозни и политически сили, които ще се опитат да направят същото в края на времето.

Нещо подобно се случва с думата „Армагедон“, която се споменава не само в „Откровение“, но нейният корен е в еврейска фраза, която, изглежда, означава „планината Мегидо“ – място в древен Израил. За Армагедон съществуват много догадки и доста хора очакват там да се разиграе огромен военен сблъсък – в Мегидо – непосредствено преди края на света.

Тази седмица ще разгледаме Вавилон и Армагедон и ще се опитаме да научим какво ни казва Библията с тези образи.

За тази седмица прочетете:
Откровение 14:8; 16:19; Исая 52:9; Откровение 18:1-10; 16:12-16; 3 Царе 18:1-40; 1 Коринтяни 15:1,2.„Виното на своето разпалено блудстване“ Неделя - 17 юни

Прочетете Откровение 14:8; 16:19; 17:5; 18:2,10,21 – това са шестте случая, при които се споменава Вавилон в книгата „Откровение“. Имайки предвид историята му, разказана в Стария Завет, какво ни говорят тези стихове за Вавилон в контекста на събитията от последните дни?


Говори се, че Библията е история за два града: Йерусалим и Вавилон. Докато Йерусалим е символ на Божия град и Неговия заветен народ в цялата Библия (Псалми 102:21; Исая 52:9, 65:19; Откровение 3:12), Вавилон символизира потисничество, насилие, фалшива религия и открит бунт срещу Бога.

Помислете например за Вавилонската кула (Битие 11:9). Еврейската дума за Babel е същата, която се използва и за царството „Вавилон“. В 1 Петър 5:13 апостолът изпраща поздрави от църквата във „Вавилон“, което по принцип тълкувателите казват, че означава не развалините на древното царство, разположено в днешен Ирак, а самия Рим, който скоро ще стане гонител на църквата. Това е интересно название в светлината на книгата „Откровение“ и ролята на Рим, представена в нея.


Прочетете Откровение 14:8 и 18:3. Какво разкриват тези стихове за пагубното влияние на Вавилон върху света и Божия народ?


Няма никакво съмнение, че изобразената в „Откровение“ сила, която символизира Вавилон, е изключително покварена и това развращаващо влияние се простира върху целия свят до една или друга степен. Фразата „виното на своето разпалено блудстване“ (Откровение 14:8) се отнася недвусмислено за фалшивите доктрини, фалшивите учения и опорочените ритуали, както и за тяхното влияние. Вавилон е сила за зло, която се е разпространила до „всички народи“ (Откровение 18:3). Затова всеки трябва да внимава да не би да бъде покварен.


Огледайте се в днешния свят – колко поквара, хаос, потисничество! Какво трябва да ни говорят те за нуждата ни да бъдем вкоренени в Исус и в Неговото Слово?
Падна Вавилон Понеделник - 18 юни

Колкото и покваряващо и всеобхватно да е влиянието на Вавилон в света, книгата „Откровение“ говори, че един ден на всичко това ще бъде сложен край.


Прочетете Откровение 18:1-10. Какво ни казват тези стихове за „великия Вавилон“?


Втората ангелска вест (Откровение 18:1-10) за падането на Вавилон е повторена тук, в Откровение 14:8. Тя е израз на това колко се е покварила тази институция. „Библията заявява, че преди идването на Господа Сатана ще действа „с всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с всичката измама на неправдата“ и онези, които „не приеха любовта на истината, за да се спасят“, ще бъдат оставени на „заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжата“ (Откровение 18:2). Едва когато бъде достигнато това състояние и обединяването на църквата със света се осъществи докрай из цялото християнство, тогава падението на Вавилон ще бъде пълно. Ситуацията постоянно се променя и пълното изпълнение на 2 Солунци 2:9-11 е все още в бъдещето“ (Уайт, Е. Великата борба. София: Нов живот, с. 242, 243).

Дали „пълното изпълнение“ е вече налице знае само Бог. Но това, което ние знаем, е, че според тези стихове духовният Вавилон един ден ще понесе Божията присъда заради голямото си вършене на зло. „Защото греховете ѝ стигнаха чак до небето и Бог си спомни нейните неправди“ (Откровение 14:8). Този израз отразява езика от Стария Завет за древния Вавилон (Откровение 18:5) и означава, че времето на съда със сигурност ще настъпи.

Разбира се, този предстоящ съд не бива да ни изненадва. Все пак той поразява и древния Вавилон (Йеремия 51:9). Писанието на много места категорично разкрива, че един ден всеки ще трябва да отговаря за постъпките си, включително и Вавилон. Колко утешително е да знаем, че като християни имаме в този съд Ходатай, който се застъпва за нас (Даниил, 5 глава; 1 Йоан 2:1). Иначе нашата съдба може да не е много по-добра от тази на Вавилон.


Каква утеха намирате в обещанието, че всяка несправедливост и неправда, които сякаш отминават безнаказано сега, един ден ще понесат окончателното Божие възмездие?
Армагедон Вторник - 19 юни

Въпреки че повечето хора, включително много християни, не знаят много за книгата „Откровение“, един образ или дума от него е проникнала в популярната култура: Армагедон (Даниил 7:22). Дори в светската култура тази дума е започнала да символизира последната битка, в която съдбата на земята ще бъде на везните. Холивуд произведе филм, наречен „Армагедон“, за гигантски астероид, който застрашава да разруши планетата. До известна степен идеята за края на света съществува и в съзнанието на светските хора.

Много християни, които познават книгата „Откровение“ и вярват в нея, разглеждат битката при Армагедон като буквален военен сблъсък в Средния изток преди края на света. Една версия предполага, че 200-милионна армия от Азия ще помете Северен Израел. Други са вперили поглед в различни военни и политически конфликти в тази част на света, които според тяхното разбиране подготвят сцената за последната военна битка Армагедон в района на Мегидо.

Обаче Библията разкрива напълно различна картина. Писанието представя Армагедон като последната кулминация, не между враждуващи нации, а между двете страни в космическата борба. Това е религиозна битка, а не икономическа или политическа, независимо какви сериозни икономически или политически фактори може да оказват своето влияние върху нея


Прочетете Откровение 16:16. Какво можем да научим за Армагедон само от тези стихове?


Първо, обърнете внимание на символичния език. Духове като жаби излизат от устата на змея, фалшивия пророк и звяра (това са силите от Откровение, 13 глава: „лъжепророкът“ трябва да е звярът от земята от Откровение 16:12-16). Тук също откриваме великата борба, когато „демонски духове“ (Откровение 13:11) излизат да се бият във „великия ден на всемогъщия Бог“ (Откровение 16:14). Както и да се разгърне Армагедон, той ще бъде световен конфликт между армиите на Христос и Сатана. Това не е местен сблъсък в областта на Мегидо, както и Вавилон в „Откровение“ не се намира в някое кътче на съвременен Ирак.


Прочетете Откровение 16:14. Колко е невероятно, че в разгара на тези събития Исус ни насърчава с евангелската вест – с обещанието за Своето идване и с нуждата да бъдем покрити от Неговата правда. Как това ни помага да разберем духовното естество на битката, която водим?
Армагедон и планината Кармил – първа част Сряда - 20 юни

Тогава какво представлява тази велика битка Армагедон? Първо, изглежда, самото име означава „планината Мегидо“. Обаче няма никаква известна с това име планина в района, обаче планината Кармил е разположена наблизо и учените смятат, че фразата планината Мегидо се отнася за планината Кармил.

В подкрепа на това библейските изследователи смятат, че историята за Илия и фалшивите пророци на Ваал на планината Кармил е символ, образ на това, което ще стане в Откровение, 13 глава.

Както стана ясно вчера, Откровение 16:15, където се споменават змеят, звярът и лъжепророкът, ни връща към събитията от Откровение, 13 глава – фалшивата троица, която видяхме в девети урок.

Проблемите в Откровение, 13 глава стигат до кулминацията си в Откровение 16:13, когато вторият звяр извършва свръхестествени дела, дори прави „огън да слиза от небето на земята пред човеците“ (Откровение 13:13). Тези събития след това довеждат до пряк сблъсък между Бога и Сатана, между тези, които се покланят на истинския Бог, и онези, които се покланят на „образа на звяра“ (Откровение 13:14).


Прочетете стихове 13 и 14. Кое в тази история отразява някои от въпросите, които ще се разкрият в последните събития, описани в книгата „Откровение“?


В много отношения видяното тук е точна илюстрация на великата борба. Илия споделя проблема много ясно в стих 18: хората са оставили Божия закон и се покланят на фалшиви богове. Не е ли това винаги основният проблем, независимо от многобройните форми и начини, по които се проявява в историята същото зло? Ние или се покланяме на „Този, Който направи небето и земята, морето и водните извори“ (Откровение 14:7), или на някого другиго/нещо друго. В случая с Откровение, 13 глава и събитията там, вместо да се покланят на Господа, хората се покланят на звяра и неговия образ. Няма средно положение. Ние сме или на Божията, или на сатанинската страна. Затова са толкова важни въпросите, заложени на карта сега и особено в битката Армагедон, където, както ще видим от историята на планината Кармил, разликата става много ясна.
Армагедон и планината Кармил – втора част Четвъртък - 21 юни

Прочетете 3 Царе 18:1-18. Какво се случва, как завършва историята и (без да насилваме приликите) как тази история отразява какво ще се случи – но в грандиозен мащаб при кулминацията на великата борба в края на времето?


Битката на планината Кармил се води между Илия, Божия пророк, и 450 пророци на Ваал. (Забележете колко пъти злото надвишава доброто.) Това е проверка, която да покаже кой е истинският Бог: Богът, създал небето и земята, или Ваал – още една проява на „змея“ и още едно средство, чрез което да заблуждава света (3 Царе 18:18-40).

Свещениците се молят на Ваал да изпрати огън, за да изгори жертвеното теле. Те викат от сутринта до обяд. „Викайте по-силно – подиграва се Илия. – Той може би спи“ (Откровение 12:9). Свещениците изпадат в истерия. Те се порязват с мечове, докато кръвта им започва да изтича. Изтощени и измъчени, те се отказват към времето на вечерната жертва.

Жертвоприношението на Илия е полято три пъти с вода и тя прелива от рововете, които е изкопал наоколо. Той изрича семпла молитва към Бога. Господ незабавно изгаря всичко, включително каменния олтар и почвата под него. Сега няма как да се сбърка силата на истинския Бог, за разлика от фалшивия Ваал.


Прочетете 3 Царе 18:27; Откровение 16:13 и сравнете тези стихове със съдбата на фалшивите пророци на Ваал. Какво виждаме тук?


Колкото и неизвестни да има около Армагедон, поне засега, знаем изхода: унищожение за Божиите врагове и реабилитация на Бога и Неговите светии.


Прочетете 19:20,21. Въпреки че непосредственият контекст е различен от Армагедон, какво иска да каже Павел и защо за нас е актуално да го помним, особено с оглед на бъдещите събития? Вижте също 1 Коринтяни 15:1,2, където контекстът определено е свързан с Армагедон. Какво ни говорят тези стихове заедно?
Разширено изучаване Петък - 22 юни

„На няколко места в разказа за битката Армагедон отвратителните създания и застрашителните събития остават на заден план и изпъкват прозрения за една по-лична истина. Както видяхме, едно от тях е Откровение 16:15: „Ето, ида като крадец. Блажен онзи, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол и да не гледат срамотите му“. Този стих, точно по средата на единственото място в Библията, където всъщност се споменава името „Армагедон“, отразява много новозаветни пасажи за личната подготовка за завръщането на Исус и събитията в края.

Друг подобен стих е Откровение 16:15: „Тези ще воюват с Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и Цар на царете – а хората с него са наречени избрани и верни“ (превод на автора). Тук голямата война в края включва една армия от хора, чиято основа цел не е да унищожат другите с оръжия, но да бъдат верни на своето небесно призвание и избиране. Това е много различен вид битка от тези, които народите и бунтовниците все още водят днес. Както многократно повтарям, битката Армагедон е битка за ума. Тя е също и битка за сърцето – призив за сърдечна вярност към закланото Агне (Откровение 17:14,Откровение 5:9,10;12)“ (Jon Paulien, Armageddon at the Door (Hagerstown, Md.: Autumn House Publishing, a division of Review and Herald Publishing Association, 2008), p. 193.).

За разискване:

1. Как бихте могли да помогнете на човек, който вярва, че много от описаните в „Откровение“ събития ще се изпълнят буквално на споменатите места? Какви подходи могат да му помогнат да осъзнае защо това е неправилен начин за тълкуване на стиховете?

2. Както видяхме, влиянието на Вавилон се простира върху целия свят. Кои са някои от ученията на Вавилон и как можем да се научим да ги откриваме и избягваме?

3. В цитата от Елън Уайт в частта за понеделник тя казва: „Едва когато (…) обединяването на църквата със света бъде осъществено докрай из цялото християнство, тогава падението на Вавилон ще бъде пълно“. Помислете за фразата „обединяването на църквата със света“. Какво силно предупреждение намираме тук за нас?


Тази събота, 23.06.2018 г., ще се молим за църкви „Мездра” и „Монтана-А”.
Разказ
Чудо с продажбата на книга
От Камил Метц

Докато вървяла по улица в Батъл Крийк, Хелън Джонсън изведнъж си спомнила, че не се била помолила. В този момент студентката литературна евангелизаторка се спряла, за да се помоли за Божието ръководство. Това се случило през лятото на 2015 г., когато събирала пари за училищната такса.

Запътила се към следващата врата и чула глас: „Един човек ще отвори вратата. Той се нуждае от Великата борба.“

Само след миг вратата се отворила и на прага застанал мъж.

Хелън имала навика първо да се сприятелява с хората и затова предложила здравна книга. После извадила Великата борба на Елън Уайт.

Човекът се заинтересувал от книгата. Той искал да я купи, но не можел да си го позволи.

Хелън била сигурна, че Бог желае той да притежава тази книга и му я предложила безплатно. Човекът поклатил глава в знак на несъгласие. Хелън го попитала дали има някакви дребни монети някъде в дома си. Той се върнал с шепа монети, но те не били достатъчно. Дал парите на Хелън, но отказал да вземе книгата.

Разочарована, Хелън си тръгнала. Направила няколко крачки и се спънала. Монетите се разпилели по земята. Тогава помолила мъжа да подържи книгата. След като събрала монетите, започнала отново да крачи.

Човекът се провикнал зад нея: „Книгата, забрави си книгата.“

Хелън се обърнала и се усмихнала. „Сега е твоя.“

Човекът също се усмихнал. „Печелиш“, казал той.

Само след час Хелън позвънила на вратата в къща от по-заможен квартал. Тъкмо когато се представяла и имала намерение да си каже името, жената я прекъснала: „Ти си Хелън, нали?“

Хелън се зачудила. Никога преди не била срещала тази жена.

„Аз съм адвентистка от седмия ден – обяснила жената. – Тази сутрин четях Библията и получих внушение от Бога, че Хелън ще дойде пред дома ми. Получих също така убеждението, че трябва да й напиша чек за 20 долара, тъй като тя ще срещне човек, който има нужда от Великата борба, но няма пари да я купи.“

Жената извадила подписан чек за сумата от 20 долара. Трябвало само да напише името на получателя. „На чие име да напиша чека?“, попитала тя.


* Камил Метц е международен координатор на служението, което разпространява брошурите GLOW.

Created by ULimited®