"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Ангел носи бетонни блокове
От Андрю Макчесни, сп. „Адвентна мисия“

Владимир Москоленко побутнал жена си Галина, за да се събуди. Двамата живеели в украинското градче Бузке. Току-що бил сънувал необичаен сън и искал да го сподели.

„Стоях с бетонни блокове в ръцете си – казал той. – Бяха страшно тежки. Внезапно един голям и красив светещ ангел застана пред мене и ми се усмихна. Сложи ръцете си върху моите, след което започна да вдига и да носи блоковете.“

Галина Москоленко се изправила. Тя отдавна се молела да се намерят 5000 долара, с които да се плати за бетонни блокове, които да се използват за преустрояването на една изоставена сграда в адвентна църква в градчето им, в което живеели 1400 души.

„Мисля, че ще получим някаква финансова подкрепа – казала Москоленко. – Не знам откъде ще дойде, но знам, че ще дойде.“

След два дни един църковен член се обадил и казал: „Трима приятели от Полша ще ме посетят.“

„Ето ги и нашите пари“, възкликнала Москоленко пред съпруга си.

В събота гостите от Полша посетили проповедта на Москоленко. След залеза тя им разказала за дълга.

Само няколко дни по-късно получили паричен превод за 5000 долара.

Красивата църква в Бузке, която била открита през 2016 г. след 11 години строителни работи, била съградена с много молитви и чудеса, разказва Москоленко. Адвентно семейство от Австралия дарило 2000 долара за нов покрив. Евро-Азиатската дивизия и местната конференция дали от мисионския фонд. Американски и чешки църковни членове също направили дарения.

Бог и ангелите му често се намесвали, разказва 54-годишната Москоленко. Тя си спомня за бюрократичните спънки, след като местните власти отхвърлили молбата им да направят отвор в стената, за да се направи втори прозорец. „Молех се за това и си мислех: „Господи, помотни ни да направим отвор в стената.“

И тогава се случило нещо интересно.

„Започнахме да ремонтираме единствения съществуващ прозорец, когато внезапно се образува цепнатина в стената. Цялата стена щеше да се срути. Работниците бързо докараха трактор с материал, който да я подпре. Докато работеха по подпорите, стената се срути, сякаш ангел я беше докоснал“, припомня си Москоленко.

Това се случва, казва тя, когато правиш всичко по силите си и се уповаваш на Бога: Той постига и невъзможното.

Галина Москоленко, църковен ръководител в Бузке, Украйна.

Свързан урок >>