"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

„Намери книгата“


Гахида се родила в семейство на мюсюлмани в страна от бившия Съветски съюз. Десетилетия наред следвала религията на своето семейство. Веднъж, докато се молела, Гахида видял ангел, който й казал: „Намери Книгата… Намери Книгата.“ Зачудила за коя ли книга става въпрос.

Пет години по-късно открила отговора. Адвентен евангелизатор пристигнал в нейния град и Гахида решила да посети събранията. За първи път в живота си видяла Библия и решила да си я купи.

„Когато започнах да я чета, разбрах, че това е „Книгата“, за която ангелът ми бе казал“, спомня си Гахида. Скоро намерила много паралели между Библията и Корана.

Въпреки че събранията й се понравили, Гахида не станала адвентистка веднага. Страхувала се, че Бог ще я накаже. Евангелизаторът се молел за нея и тя решила да посети църквата „само веднъж“.

„Проповедта бе за самарянката в Йоан 4 гл. Знаех, че става въпрос за мене - разказва Гахида. – Бях като самарянката, защото търсех нещо по-добро. Когато изпитах любов към Исус, разбрах, че Той е най-доброто – нямах нужда от нищо друго освен Христос!“

Гахида била кръстена и не след дълго се замислила как да намери начин да сподели новата си вяра с хората около себе си, които все още били членове на нейната предишна религиозна общност. Решила да напише книга за собственото си духовно пътуване и да сравни някои елементи от предишната си вяра с библейските учения. Молела се много за тази книга и получила дарения, достатъчни да отпечата 1500 екземпляра.

Без да се страхува, раздала книгата на стотици духовни водачи от своята предишна вяра. „Трябва да размислите за това, в което вярвате. Смятам, че тази книга ще ви е от полза“, казвала Гахида.

Превела също така няколко книга от Елън Уайт на родния си език, но една от книгите, „Патриарси и пророци“, за малко да остане непубликувана.

„Когато централната печатница получи файловете с превода, страната се намираше в период на големи политически безредици. Някой се опита да убие президента, след което всички издателства бяха затворени. Агенти проверяваха всички издателства и търсеха някакви нелегални материали. Когато агентите стигнали до централната печатница, главният редактор не успял да включи един от компютрите. Това бил единственият компютър с файловете от превода на „Патриарси и пророци“. След като агентите си тръгнали, компютърът се включил и книгата била отпечатана.“

„Отпечатването щеше да е много скъпо – спомня си Гахида, - но ние не платихме нищо. Главният редактор ни каза: „Вършиш голяма работа, няма да ти взема никакви пари.“

Гахида е благодарна за специалната задача, която Бог й е възложил. „Мнозина с благодарност приемат материалите – казва Гахида, - а чрез писанията си Елън Уайт стана най-добрия ми приятел.“

Свързан урок >>