"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Една година на мисия – Част 3


„Тук направихме много повече, отколкото можехме да постигнем в Ню Йорк“, казва Леонид.

Сто и петдесет мисионери дойдоха в Киев, като всички бяха специално избрани от своите съюзи или конференции. Освен това бе създаден и младежки екип, състоящ се от 18 членове от цялата Евро-Азиатска дивизия. По време на почти шестмесечната програма за обучение мисионерите работиха заедно с библейските работници и медицинските мисионери и помагаха в здравните магазини. Четиристотин пастори дойдоха на двуседмичен ротационен принцип, за да се подготвят за подобни програми, които да се провеждат в други градове из цялата дивизия.

Ана, която бе ръководител на младежката група, се включи в няколко различни дейности от програмата. „Тръгвахме с молитва и стигахме до вратите на къщите, където щяхме да се завърнем. Пред всяка къща се молехме: „Моля Те, Боже, дай ни този дом. Дай ни тези хора. Подготви ни за тях.“

На следващия ден членовете на екипа тръгваха по двама, като единият разговаряше с хората, а другият се молеше. „Първо разговаряме с човека за събитията по света – разказва Ана. – После го питаме дали някога е чел Библията и дали смята, че има връзка между духовния живот и здравето. Опитваме се да продължим разговора и да се запознаем.“

„Онова, което действа при този метод – добавя Леонид, - не са нашите лица или въпросите ни. Бог подготвя специална личност за нас, която да чуе онова, което имаме да споделим. Тук е важният момент.“

След само две седмици ходене от врата на врата екипът с радост видя 26 нови посетители в църквата. Освен това участниците в здравната програма учеха как да имат по-дълъг и по-добър живот и с удоволствие общуваха с мисионерите. „Вие сте такъв чуден екип – казваха те на Леонид и Ана. – Искаме да бъдем с вас. Харесва ни това, което правите.“

Ана е особено доволна от доброто влияние на проекта върху младите. „Щастлива съм, когато ги чуя да казват: „Знаете ли, чувстваме се сякаш сме на небето. Като че ли живеем тук постоянно.“ У дома те имат други проблеми, но тук усещат Исусовата любов. Когато работим с Исус и за Него, това е истински живот.“

„Младежката ни програма е част от един по-голям проект, Мисия за градовете“ – казва Леонид. – Тук всички участваме в един проект, с един ум и един дух и това наистина е нещо голямо!“

„Този проект е резултат от много молитви – добавя Анна. – Цялата ни световна църква прави планове как да стигне до хората в градовете. Ако всички сме заедно, можем да извършим чудни неща и Исус ще дойде!“


* Ана Гавело, 23-годишна, представител на Евро-Азиатската дивизия в пилотната програма „Една година на мисия“. Заедно с още 13 млади хора е работила в Ню Йорк като част от църковното начинание „Мисия за градовете“.

Свързан урок >>