"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Дяволът спира да хвърля камъни, Част 2


Събранията започнали след няколко дни. Докато селяните строели навес от колове и слама близо до дома на Йерекая, пасторът провеждал събрания близо до дома на друг човек от селото.

След като направили конструкцията, започнали големите събрания. Около 150 души от селото дошли. Пасторът започнал да говори, но отгоре завалели камъни върху сламения покрив и паднали сред множеството. Един мъж се изправил и прекъснал пастора. „Демоните пак ни тормозят. Виж тези камъни, които паднаха между нас!“

Пастор Рао отговорил: „Не се страхувайте. Хайде да се помолим на живия Бог и да Го оставим Той да разреши проблема.“ После се помолил със силен глас: „Отче, Ти си живият Бог. Дяволът смущава събранията ни, а тези хора искат да научат нещо повече за Тебе. Покажи им, че Ти си истинският Бог и направи така, че дяволът да спре да хвърля камъни!“ Пасторът извикал към демоните: „В името на Исус, заповядвам на демоните да напуснат това село!“ В същия миг камък паднал върху сламения покрив, но не успял да го пробие.

Хората се изправили със страхопочитание, след което седнали да чуят проповедта. След молитвата на пастора нито един камък не паднал през покрива. Нямало камъни и върху дома на Йерекая. От този момент семейството можело да спи спокойно през нощта.

Йерекая повярвал. Пожелал да се покланя на истинския Бог и се отказал от пиенето. Семейството поканило трите си отраснали деца и внуците си да присъстват на събранията и сега всички те се покланят на небесния Бог.

Всички вярващи, които предали живота си на Христос, премахнали идолите от домовете си и ги хвърлили в близката река.

Йерекая бил така развълнуван от това, което Исус направил в неговия дом и в селото, че поканил пастора да посети едно съседно село, където живеели някоои негови роднини и приятели, за да сподели историята на изкуплението. Йерекая разказал на селяните как Бог попречил на демоните да хвърлят камъни по къщата му и ги призовал да чуят пастора, който да им разкаже за живия Бог. Така второ село в областта се отворило за евангелието и повече от 150 души били кръстени.


* Йерекая и Чинами Балага живеят в село Конкарада в Андра Прадеш, Индия

Свързан урок >>