"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Уреден от Небето брак – Част 1


Още от детските си години Сахана обичала Бога и ходела на църква всяка неделя. Понякога й се искало църковните служби да не са толкова шумни и ексцентрични.

Сахана завършила образованието си и станала учителка в колеж за момичета. Живеела с родителите си, какъвто е обичаят в Индия. Знаела, че много скоро родителите й ще изберат бъдещия й съпруг.

Сахана харесвала работата си в колежа и се сприятелила с много хора там. Привързала се особено много към друга учителка на име Марина.

Веднъж Марина се разболяла от малария и се наложило да я приемат в болница. Сахана отишла да види приятелката си. Докато чакала пред болничната стая, видяла млад човек, който също чакал. Започнали да говорят.

Сахана научила, че името на мъжа е Майкъл и че е автор на религиозни книги. „Към коя църква принадлежите?“, попитала Сахана.

„Аз съм адвентист от седмия ден“, отговорил Майкъл.

Сахана пожелала да научи нещо повече за религията на този човек, но според нейната култура не било прието момиче да разговаря с мъж за повече от няколко минути. Трябвало да изчака с въпросите. Скоро успяла да посети Марина.

Сахана обаче не можела да спре да мисли за думите на този млад човек и да се чуди каква е тази църква. Тя четяла Библията и имала много въпроси, на които пасторът й не можел да отговори. Може би в църквата на Майкъл ще намери отговорите. Сахана решила, че когато Марина оздравее, ще се опита да научи от нея повече за Майкъл и неговата вяра.

След като я видяла в училището, веднага я дръпнала настрана.

„Запознах се с твоя приятел Майкъл, докато чаках да те видя в болницата. Каза ми, че е адвентист от седмия ден. Какво означава това? Знаеш ли нещо повече за тази църква?“

„Знам малко – отговорила Марина. – Посещавам адвентната църква от една година. Те провеждат богослуженията си в събота, защото вярват, че Библията изисква да спазваме свято седмия ден.“

Сахана останала доста изненадана. „Чела съм за седмия ден в Библията и имам много въпроси. Можеш ли да ми отговориш?“

Марина се опитала да отговори на въпросите и после й казала: „Хората в адвентната църква са приятелски настроени и любезни. Съпругът ми се присъедини към църквата, но тъй като работя в събота, още не съм се кръстила. Не съм готова да се откажа от работата си.“

„В църквата говори ли се за книгите Даниил и Откровение? - попитала развълнувано Сахана. – Аз не ги разбирам и бих желала да науча тяхното значение.“

Продължението следва.

Свързан урок >>