"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Радостно утро – Част 2


Същата вечер пасторът и жена му посетили дома на Мери, но тя не била вкъщи. Съпругът й Сами стоял сам извън къщата. Казал им, че с Мери имали разправия за пари. Разказал им също, че планирали да се самоубият.

Сами споделил също, че макар и да ходели на църква за празниците, никога не били почувствали Божието присъствие. Изработвдал статуи на светци за църквата, но повече нямали нужда от тях и затова останал без работа.

Пасторът и съпругата му слушали съчувствително. Внимателно, но настоятелно те обяснили на Сами, че самоубийството не е изход. Поканили го да се довери на Бога и да Му даде възможност. Сами бил толкова разтревожен, че не можел да намери никакво друго решение. Искал да знае с каква надежда живеят пасторът и жена му. Разговаряли цели три часа, като обяснявали за Божията любов от Библията. Пасторът предложил да се моли за двамата и най-вече Сами да си намери работа. Когато най-накрая се изправили, за да си тръгнат, Сами ги помолил да се върнат и следващия ден.

Пасторът отново дошъл следващата сутрин и заварил Мери с децата. Сами се усмихвал. Едва дочакал да разкаже на пастора, че един човек дошъл при него същата сутрин и го поканил за работа! Мери се усмихвала за първи път от седмици. Като че ли вече нямали нищо общо с онези нещастни хора, които пасторът срещнал в събота.

Следващия път, когато пасторът ги посетил, Мери го поздравила развълнувало. „Треската на Даниел отмина! Сега кашля по-малко.“ Само след няколко дни момчето си играело и се хранело като всяко нормално дете.

Мадеш, пасторът и съпругата му продължили да посещават семейството. Видели забележителни промени. Това семейство, което се карало непрекъснато и заплашвало да извърши самоубийство, сега се молело и четяло Библията. Когато пасторът преподавал библейски уроци, семейството често канело съседи да слушат. Понакога се събирали по 25 души.

Три месеца по-късно Мери и Сами били кръстени. Те поканили и приятелите си и само след няколко месеца още шест души били кръстени. Семейството с радост разказва, че след молитвите на верни адвентисти, Сами никога не е оставал без работа. Всяка седмица се радват, че могат да дадат по 100 рупии десятък и дарения, за да благодарят на Бога за Неговите благословения.


* Само и Мери Арокя са активни членове в църквата в Тричи, Индия.

Свързан урок >>