"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Отмененото погребение – Част 2


Всички в стаята също чуха Оне-Оджо да киха и бързо излязоха навън силно изплашени. Продължих да се моля и Оне-Оджо отвори очи. Тя се опита да се освободи от въжетата, с които бе овързана. Повиках брат й да дойде и да развърже погребалните въжета.

Когато видя, че тя се мъчи да се освободи, брат й започна да трепери от страх. Настоях да развърже сестра си. След като бе вече свободна, ние й помогнахме да седне на стола. Оплаквачите, които бяха избягали, сега се трупаха около вратата и прозорците, за да видят как едно умряло момиче е оживяло.

Оне-Оджо поиска да яде и някой й донесе храна. Скоро силата й се възвърна и ние заедно благодарихме на Бога. След това казах на семейството, че Бог е излекувал дъщеря им в отговор на молитва, но Той не желае да има нищо общо с магьосничеството. Предупредих ги да не слагат билки върху момичето, какъвто е обичаят им, тъй като това е форма на магьосничество и не е угодно на Бога. Майката и брат й кимнаха в знак на съгласие.

Върнах се в стаята си по тъмно. Краката ми трепереха и аз се чувствах слаба и изтощена. Коленичих и се помолих: „Господи, днес ти отговори на моята молитва подобна на тази на Тома. Вярвам. Използвай ме както пожелаеш. Аз съм твоя.“ Паднах на леглото и заспах непробудно.

В около 1 ч. през нощта чух тропане на вратата. „Ела – помоли тя. – Оне-Оджо е мъртва.“

„Как е възможно – попитах аз. – Бог никога не се проваля.“ Тръгнах бързо с нея към мястото, където Оне-Оджо лежеше на леглото. Проверих пулса и дишането. Отново бемъртва. Когато коленичих до нея, помирисах билките на шамана, с които някой бе поръсил тялото й.

„Кой е поставил тези билки върху тялото?“, попитах аз. Майката на Оне-Оджо каза, че сигурно съпругът й го е направил, тъй като няма никой друг в къщата.

„Бог я възкреси от мъртвите – казах аз – и на Него се дължи славата за нейното възкресение. Някой обаче е обезславил Бога и е сложил тези билки върху нея. Сега тя е мъртва отново!“

Обърнах се и се помолих, а семейството седеше мълчаливо отстрани. След няколко минути Оне-Оджо отвори очи и седна. Останах с нея няколко минути. Преди да си тръгна, отново предупредих семейството да не допуска никой да докосва тялото й с билки от шамана. Майката и брат й кимнаха с глава. Тръгнах си към дома и паднах изтощена на леглото.

Продължението следва.

Свързан урок >>