"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Вестникарската обява, Част 1


Ким разлиствал вестника, плъзгал поглед по заглавията и историите, които привличали вниманието му. Попаднал на кратка обява в долния край на страницата. Прочел я небрежно, после се спрял и я прочел отново. Минал на следващата страница и продължил да чете, но мислите му се връщали към малката обява. С няколко изречение канели читателите да се присъединят към библейски курс всеки вторник вечер.

Ким отново прелистил вестника, привлечен от обявата като пеперуда от светлината. Пак я прочел, защото почувствал, че тя му предлага нещо, от което се нуждаел и което търсел.

Отдавна проявявал интерес към духовните въпроси. Макар че семейството му, подобно на повечето в Дания, не било религиозно, Ким вярвал в „доброто“, но не и в Бога. Осъзнавал, че животът е изпълнен с битки между доброто и злото. Виждал как злото се проявява в алкохола, наркотиците и насилията, с които се сблъсквал, и си казвал, че след като има зло, трябва да съществува и добро.

Опитвал се да води добър живот, но се провалял и това го обърквало. Търсел начин да приеме добротата, без да осъзнава, че всъщност има нужда от Бога.

В своите търсения Ким възприел здравословния начин на живот и станал вегетарианец. Споделял наученото със семейството си, но внимавал да не ги затрупа с прекалено много информация. След време родителите му също се убедили в предимствата на здравословния живот.

Четял много книги и се запознал с движението Ню ейдж, чиито учения не отричат Бога. Вместо това те твърдят, че Бог съществува във всеки човек като сила за добро. Спасението чрез Исус Христос обаче не е част от Ню ейдж.

Когато трябвало да се справи с някои лични проблеми, Ким осъзнал, че Ню ейдж не може да му предложи отговора. В живота сигурно имало нещо повече, което той още не бил открил. Започнал да се съмнява в Бога. Реален ли е? Интересува ли си въобще от хората? Възможно ли е да обича някого и да му помага във време на бедствие? Ако Бог се интересува от Него, Ким би желал да се срещне с Него.

Продължението следва.

Свързан урок >>