"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

„Боже, помогни ми да те намеря!“ – Част 2


Грег поканил Ханел да посети адвентна църква. Тя се поколебала, тъй като се била разочаровала многократно, но накрая се съгласила да отиде. Не очаквала много, но когато пристигнала в църквата, останала поразена от топлотата и приятелското отношение на хората. Впечатлила се сериозната библейска дискусия. „Тези хора знаеха толкова много за Библията. Проповедта също ми хареса – спомня си Ханел след време. – Следващата седмица пак отидох.“

Отначало на Ханел не й харесвало, че трябва да ходи на църква в събота, докато не осъзнала колко скъпоценен е почивният ден. Няколко други аспекта на адвентната вяра също я озадачили, но Грег й помогнал да намери отговори на въпросите, които се породоли, след като продължила да посещава църквата.

„Обикнах Исус – точно както бе станало с моята братовчедка преди толкова много години - казва Ханел. – През лятото посетих църковния библейски лагер, където изучавах Библията с други търсещи хора и се върнах у дома духовно обновена. По време на почивките сядах до езерото и се молех за съпруга ми.“

Ханел се върнала от лагера с радостно сърце. Както обикновено, споделила със съпруга си за любовта си към Бога, но този път се почувствала длъжна да настоява той да вземе решение за Исус. Тогава не знаела, че това е последният им разговор за религия. Два дни по-късно съпругът й починал в автомобилна катастрофа.

„Не можех да разбера защо Бог отнема съпруга ми толкова скоро, след като Му предадох сърцето си. Сега разбирам, че Той ми даде църковно семейство, което да ме подкрепя и да се моли за мене през тези трудни дни. Библейските текстове, които бях запаметила, ми даваха мир, а Святият Дух ме утешаваше.

Ханел започнала да работа за църковното библейско кореспондентно училище, където помагала да други хора, които се затрудняват с въпросите, които тя имала някога. След време се запознала с един добър човек от църквата и двамата се оженили. „Бог ни даде една съвместно служене“, казва тях.

Що се отнася до Грег в Австралия, той също се върнал при Господа. Бог наистина действа по чуден начин!

Свързан урок >>