"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Откриване на Божия план, Част 1


„Роза, погледни това – възкликнала бабата и подала на Роза цветна брошура. – Някаква покана за библейски лекции. Трябва да отидеш. Може да научиш нещо интересно.“

Бабата знаела, че Роза, която се подготвяла да стане учителка, се интересува от религиозната тематика. Тя била активна в църквата на родителите си и дори се записала за доброволец като младежки ръководител, макар че не била много по-голяма от юношите, които водела. Родителите й били горди от нейното участие в църковните дейности и от всичките й постижения.

Роза взела брошурата и се загледала в цветните картинки на първата страница. Прочела съдържанието и решила да посети лекциите. Зачудила се какво ли може да научи там.

Роза си намерила място и седнала да изслуша лекцията. Там се срещнала с младеж приблизително на нейната възраст. След като се запознали, той я поканил да посети летен библейския лагер, спонсориран от църквата. Роза решила да отиде. Заинтересувала се от тази църква, която сякаш знаела толкова много за Библията.

След като пристигнала в младежкия адвентен лагер, Роза се почувствала неудобно, че е сама сред толкова много непознати. Младежът, когото познавала, я запознал с още няколко души от нейния роден град. Харесало й да се запознава с нови хора и не след дълго вече се радвала на общуването в библейския лагер толкова колкото и на библейските уроци.

След като се върнала у дома, започнала да посещава адвентната църква всяка събота. Знаела, че родителите й няма да са никак доволни от това, че посещава нова църква и решила да не им казва къде ходи всяка съботна сутрин.

Скоро вълнението й от научените нови неща не можело да се скрие и тя разказала на майка си за всичко, което била научила на библейския лагер и в църквата. Роза обяснила също така, че разбрала какво означава да имаш лична връзка с Исус. „Не е необходимо да изповядваме греховете си на свещеник – казала тя на майка си. – просто кажи за тях на Бога.“

Думите на Роза обезпокоили майка й. „Защо искаш да се включиш в някаква странна църква – попитала тя. – Имаме си много хубава църква.“

„Но тези хора наистина обичат Исус. Те следват Библията. Искам да науча това, което Бог ни учи.“

„Ако настояваш да станеш адвентистка – казала майката с въздишка, - не очаквай каквато и да е финансова подкрепа от мене.“

Продължението следва.

Свързан урок >>