"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Подарък в гората, Част 2


Полският съюз решил да наеме лагера и не след дълго пристигнал камион от Дания, натоварен с военни сгъваеми легла, шкафове и кухненски уреди! Съюзът решил да действа с вяра и започнал да провежда лагери в Затоне.

Ричард отишъл в селския съвет и обяснил, че църквата се нуждае от мястото, за да учи децата и младежите как да бъдат добри граждани. Разказал как църквата вече е използвала лагера, за да помага на децата от миньорския район и на тези, чиито домове били унищожени от скорошните наводнения. Обяснил каква е целта на детските и юношеските лагери. След това помолил съвета да обсъди молбата му да даде лагера на Църквата на адвентистите от седмия ден. Един от членовете възразил, но накрая хората гласували с голямо мнозинство да го предоставят на адвентната църква. Дарение от адвентисти във Великобритания помогнало за изплащането на сградите, които до този момент били частна собственост. Бог изявил волята Си.

Освен летни лагери там се организирали и годишните лагерни събрания. Стотици хора, които не са адвентисти, ги посещават, и мнозина си тръгват, предавайки живота си на Исус.

Децата са насърчавани до водят своите приятелчата неадвентисти в лагера и някои от тези млади хора решават да последват Исус. Литературните евангелизатори използват мястото за обучение на колпотрьори, които се учат на умения, като продават литература в околните села.

Когато Ричард за първи път отишъл в Затоне, забелязал върху една стена следните думи: „Няма Бог.“ След две години по време на лагерно събрание попитал младежите какво да правят с надписа. Един млад човек се изправил и казал, че самият той е написал тези думи през 1989 г., докато бил на лагер за проблемни тийнейджъри. След като се върнал у дома, научил, че един от приятелите му е станал адвентист. Приятелят му го поканил на църква и след време той също предал живота си на Христос. Бог премахнал желанието му да пие и да пуши и го направил нов човек. Така младежът, който в пияно състояние бил написал думи против Бога на стената, помогнал тези думи да бъдат заличени, но вече като брат в Христос.


* Ричард Янковски, сега президент на Западната полска конференция, е бил младежки ръководител към Полския съюз по времето, когато лагерът в Затоне станал църковна собственост.

Свързан урок >>