"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Променено сърце: Част 3
От Агнес Мукаруего и Алита Бърд, Руанда

Съпругът ми измисляше все нови и нови неща, за да ме държи настрана от църквата. Тогава си казах: „Той може да ми пречи да ходя на църква, но не може да ми забрани да се моля.“ Разказах на Бога за опитите на съпруга ми да ми забранява да посещавам църквата и Го помолих да направи така, че сърцето му да стане по-благосклонно към религията.

След няколко седмици се върнах от църква и този път съпругът ми не ме удари. Започнах да ходя на богослужение всяка събота и да чета Библията на децата ни, а той не казваше нито дума. Той забеляза, че в петък къщата е чиста и подредена, децата са изкъпани и за следващия ден има приготвена храна. Видя, че аз съм усмихната и домът ни е много по-щастлив. Веднъж се прибра в петък вечерта и видя, че приготовленията за съботата са завършени, а децата са събрани за поклонение. Поканих го да седне при нас.

„Осъзнавам, че сега животът ти е различен и ти си по-щастлива – каза той. – Този живот е много по-приятен.“ Макар че рядко се присъединяваше към нас за молитва, никога повече не ми забрани да ходя на богослужение.

Имах желание съпругът ми да стане свидетел на моето кръщение, но той отказа с думите: „Нямам време за такива неща.“ Поканих го отново в деня на кръщението и той пак отказа. Спомена обаче, че ако желая, мога да поканя приятелките си у дома. „Аз ще си остана вкъщи и ще ги поздравя, когато дойдат“, обеща той.

Не знаех какво мога да очаквам, но ги доведох у дома след църква. Съпругът ми ги поздрави и аз с удивление чух какво им каза: „Съпругата ми се промени. Искам да ви благодаря, че й помогнахте да намери Бога, тъй като виждам онова, което Бог направи в нейния живот и в дома ни.“

Бях развълнувана от тези думи! Благодаря на Бога, че промени сърцето и отношението на съпруга ми.

Той никога вече не ми забрани да ходя на църква и дори понякога идваше с нас. Почина миналата година, без да е предал открито живота си на Бога. Знам, че Бог вижда онова, което ние не можем да видим, и се моля един ден да го срещна на небето, когато Исус дойде. А сега благодаря на Бога, че ме издигна над отчаянието и ми даде надежда и спокойствие в живота.

Агнес Мукаруего е активна служителка мирянка в Руанда. Тя споделя вярата си с околните където и да отиде и довела мнозина до спасение в Исус чрез своето свидетелство. Алита Бърд е писателка, живееща в Лондон.

Свързан урок >>