"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Опитай Исус – Част 3


Когато видя колко сме заинтересувани с Нийл децата ни да се учат, Гейл ни даде една видео поредица, която да изгледаме. Видео материалите представяха библейските истини като съботата по такъв начин, че да не се чувстваме заплашени. Докато гледахме материалите, за първи път осъзнахме, че християнството ни изглежда логично. Нийл никога не бе проявявал желание да ходи на църква, но внезапно започна да прекарва цялото си свободно време в учене на нови неща за Бога. От друга страна, аз се бях опитвала от много години да разбера какво всъщност се случва с хората, когато умрат. Малко по малко осъзнахме, че християнството съдържа много повече, отколкото сме предполагали. Със сигурност това не бе глупава религия, изпълнена с безсмислени традиции. Открихме една искряща жива вяра, за която наистина можехме да се хванем.

Нашите нови приятели ни поканиха на поредица от библейски уроци върху книгата Откровение. Ние поканихме друго семейство, с което се бяхме сприятелили и те също като нас харесаха библейските часове. След известно време Гейл ни покани на евангелизаторска поредица в нейната църква. Нашите приятели ни придружаваха на всяка тема. Дори децата откриха достатъчно интересни неща, които да задържат вниманието им. Всяка вечер след темата дискутирахме онова, което бяхме видели и чули. Някои разговори продължаваха до късно през нощта. Когато говорителят покани тези, които желаят да предадат живота си на Бога, да се изправят, цялото ни семейство и нашите приятели се изправихме заедно.

Размисляйки за случилото се, осъзнавам, че Бог наистина е имал план за нас, когато се преместихме от Южна Африка в новия ни дом в Австралия. Само за една година се бяхме преместили от един континент на друг, бяхме получили поканата „Опитай Исус“ и бяхме взели решение да следваме Исус и да се кръстим. Каква променяща живота година бяхме преживели!

Един ден в църквата ни запознаха с две момчета, братовчеди, които, според думите на пастора, бяха пуснали картичката „Опитай Исус“ в пощенската ни кутия. Бяхме толкова благодарни на тези момчета, както и на Гейл, за ролята, която имаха в довеждането ни до Господа. Ние сме променени завинаги и аз изпитвам огромно вълнение, когато си помисля колко много Бог ни обича, за да извърши поредица чудеса и да ни доведе до Себе Си.


* Кали Мур живее заедно със семейството си в Сидни, Австралия.

Свързан урок >>