"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Намиране на истинското злато – Част 2


Историята до тук: Родителите на Амаир се

развеждат и той се премества заедно с майка си в село по поречието на Амазонка.

По-късно постъпва в армията. След това отива в дома на брат си в търсене на

злато, но всъщност намира „небесно злато“. В желанието си да сподели това

съкровище той посещава сестра си. След време се оженва и се връща в родното си

село, където стават общински учител.

Приятел адвентист научил, че Амаир и Франсинет

са се преместили в селото и в желанието си да им помогне, отишъл при тях.

Започнали да се събират всяка събота под дърветата край реката. Скоро и други

селяни ги забелязали и пожелали да се присъединят към богослужението. Амаир

започнал да изнася библейски уроци и групата продължила да нараства.

Не след дълго майката на Амаир разбрала какво

се случва. Тя била така засрамена от факта, че синът й станал адвентист от

седмия, че оттеглила благословенията си от него и го проклела.

Амаир и Франсинет започнали да се молят за

майка му, но ситуацията станала още по-нетърпима. След като започвали да

преподават библейски уроци на някого, още на следващия ден майката на Амаир

отивала при този човек и му казвала, че синът й го учи на една измама.

„Ние обаче вярвахме, че в подходящия момент

Бог ще направи нещо – разказва Амаир. – Хората бяха добронамерени и приемаха

вестта.“

Все повече селяни споделяли с околните

истините, които откривали благодарение на библейските уроци. Групата, която се

събирала под дърветата, нараснала толкова много, че решили да построят адвентна

църква. Пастор от местната конференция дошъл да кръсти новоповярвалите и

официално да организира новата църква. Понастоящем църквата, която започнала с

едно семейство, наброява 113 членове.

Когато видяла колко бързо се разраства

адвентната църква, майката на Амаир се свързала със своя свещеник и го помолила

да основе католическа църква в селото. Нейният личен живот обаче не вървял

добре и не след дълго тя се развела с втория си съпруг. Нищо не било предприето

за основаване на католическа църква.

Силно обезсърчена, майката решила да се махне

от селото. Случило се обаче нещо удивително и библейските учения, които била

чула, оказали своето въздействие. Тя разбрала истината за съботата от седмия

ден, но се срамувала да я спазва. След като се преместила в друго населено

място, тайно започнала да спазва съботата („заради Бог Отец“, както заявявала),

но продължила да ходи на църква в неделя („заради Исус“).

Бог действал в сърцето й и след като завършила

курс за изучаване на Библията, приела цялата адвентна вест и се кръстила.

Върнала се в селото си, за да разговаря с двамата си братя и да ги насърчи да

приемат „съкровището“, което били открили заедно с Амаир.


* От Джина Уолен, редактор на тримесечното списание „Мисия“.

Свързан урок >>