"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

От нарушени обещания към нов живот – Част 2


Франциско знаел, че много от хората в църквата

на майка му били запознати с миналото му. Срамувал се, когато го гледали. През

онази събота пасторът говорил за блудния син. След проповедта Франциско

откликнал на призива да предаде живота си на Бога. Знаел, че единственият начин

да постигне победа над Сатана е да остави Исус да води битката вместо него.

Не можел да спи и тялото му жадувало за

наркотици, но той отказвал да се предаде. Когато желанието било толкова силно,

че можело да го победи, той се затварял в къщата на майка си, пеел песни на

хвала към Бога и четял Библията, докато желанието изчезвало.

Франциско получавал голяма сила от общуването

с новите си приятели християни и ходел на всяка църковна служба, когато това

било възможно. Предишните му приятели по чашка го дразнели, когато го виждали

да върви към църквата с Библия в ръка. Започнал да се отклонява по странични

улички, за да ги избягва. Тогава се обърнал към Бога с думите: „Години наред

носех бутилка с алкохол, без да се срамувам. Защо ме е срам, когато ме видят да

нося Библия?“ След това започнал да минава покрай приятелите си, носейки

Библия. Когато го дразнели, той отговарял: „Осъзнах нуждата си от Бога; някога

и вие ще я осъзнаете.“

Франциско започнал да изучава Библията с един

църковен член и когато нейните истини му станали особено скъпи, пожелал да

сподели новата си любов към Бога с Найди. Изпратил й съобщение, че е станал

християнин и я попитал дали тя също желае да изучава Библията. Найди не му

повярвала. Когато обаче го видял, разбрала, че той наистина се е променил и

пожелала да учи Библията.

Франциско все още я обичал и я попитал дали

желае да се оженят. Тя се съгласила и скоро след кръщението си, двамата се

оженили. Франциско работел усърдно, за да изкара пари, с които да си купят

малко парче земя и да си построят малка къща от една стая.

Започнал да търси хора в квартала, с които би

могъл да учи Библията. Много от съседите му били забелязали забележителната

промяна в живота му и искали да научат още нещо. След два месеца първият

новоповярвал бил кръстен.

Районният пастор видял посветеността на

Франциско и го поканил да работи на цял работен ден като библейски работник

мирянин. След първото му кръщение преди няколко години усърдието на Франциско и

въздействащото му свидетелство довело 1000 души до Христос и помогнало да се

основат шест нови адвентни църкви. Понякога изучава Библията с 60 души на ден в

малки групи.

Веднъж поканил приятелите си да се молят за

собственика на танцувална зала и след няколко седмици го поканил на библейски

курс. Собственикът се съгласил и след време бил кръстен. Сега клубът за танци е

църква.

Районът, където живеят Франциско и Найди, е

изпълнен с наркотици и опасности, но той смята, че Бог го е призовал да стигне

до всички тези хора по начин, по който другите не биха успели. Вижда се, че

наистина успява.


* От Франциско Хелдер Бенисио, библейски работник мирянин, живеещ във Форталеза, Бразилия.

Свързан урок >>