"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Това е последната ти възможност – Част 3


Историята до тук: Дорандина, върховна

сатанинска жрица, вижда насън мъж, облечен в бяло, но всеки път пренебрегва

съня. След като се разболява много тежко, Дорандина е приета в болница и изпада

в кома. В третия си сън вижда мъжа, който й казва да отиде в адвентната църква

Маркос. Започва да изучава Библията и решава да стане християнка.

Исках да науча повече за Бога. Колкото повече

учех, толкова по-добре разбирах, че съюзът ми с дявола е нещо погрешно и ще

завърши с вечното ми осъждане.

Мнозина идваха да ме молят да извърша ритуали.

Казвах им, че не мога да го направя, тъй като съм станала християни. „Ще ти

платя двойно“, казваха някои от тях, но аз отказвах.

Съпругът ми се ядоса. „Как ще пращаш сметките

ни, ако не работиш?“, попита той.

Порасналите ми деца спряха да ми говорят и да

се грижат за мене. След като нямах пари за тях, те нямаха време за мене.

Съпругът ми заплаши, че ще ме напусне, ако не започна отново да работя като

медиум на духа. Аз обаче продължих да изучавам Библията.

Дяволът не ме пусна без борба. Унищожих

статуите и всички амулети и казах на жените, които ми бяха помагали, че съм

станала християнка и че вече няма да се покланям на дявола с тях. Те отишли в

гробището, където бях извършвала ритуалите заедно с тях, убили едно пиле и

принесли кръвта му на дявола с искане да ме умъртви. Бог ме запази и аз не се

разболях. След изучаването на Библията бях кръстена в адвентната църква Маркос.

Сега съм стара и лекарят ми казва, че не ми

остава много да живея. Искам да кажа, че ако Исус успя да преобрази моя живот,

Той може да преобрази живота на всеки човек. Изключително много съм благодарна

на Бога, тъй като Той ми даде вестта за спасение. Знам, че ако умра скоро, ще

бъда спасена завинаги, защото Бог ме е възлюбил толкова много, че е изпратил

ангела Си да ме призове да изоставя дяволското поклонение и да приема Неговото

учение.


* От Дорандина Суса Мело от Белем, Бразилия.

Свързан урок >>