"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Неочакваният отговор


Малка група адвентисти в Малави планираше да проведе евангелизационни събрания. През първата вечер на събранията ние останахме доста разочаровани, тъй като дойдоха около 30 души. Молехме се, но посетителите не надвишаваха 30 души на вечер. Някои предложиха да отменим евангелизацията, но говорителят отказа. Ако се молим усърдно, каза той, Бог ще направи нещо.

На следващата вечер открихме събранието със същите 30 души. Изпяхме песен и се помолихме, след което говорителят се изправи. Внезапно думите му бяха заглушени от пляскане с ръце и викове.

Вълнението се увеличи, когато към мястото на събранието се приближи група хора, които вървяха след шаман с пола от трева и парцали, висулки по косата и маска на лицето.

След като приближиха, шаманът спря да танцува и се обърна към говорителя. Тълпата също се спря и шаманът престана да се движи. Наведе се през ниската ограда, очевидно с намерението да слуша евангелизатора. Хората, които го следваха, спряха да пляскат с ръце и се заслушаха в думите на говорителя.

Шаманът чу останалата част от проповедта. Някои пресметнаха, че поне 200 души от процесията, също са чули темата. Говорителят бе неспокоен, но продължи да говори за съня на Навуходоносор от Даниил 2 гл. След заключителната молитва шаманът и последователите му тръгнаха към гробището.

На следващата вечер събранието започна със същите 30 души, но постепенно започнаха да идват и други. Дойде дори шаманът, който носеше пола от трева и маска, заедно с последователите си. Този път не остана отвън, а влезе в палатката и седна. Хората с него също седнаха. Говорителят не бе сигурен дали това е същият шаман от предишната вечер, но позна много от последователите му. Други посетители дойдоха, подтикнати от любопитство, за да разберат какво се говори в техния район и защо шаманът се е заинтересувал. Тогава на събранието присъстваха почти 80 души.

Посетителите продължиха да се увеличават. След още няколко вечери говорителят покани слушателите да приемат Исус за свой спасител. Деветдесет и пет души приеха Исус и пожелаха да изучават Библията.

На следващата вечер 200 души дойдоха на събранието, включително още двама шамани, облечени в разкъсани дрехи и с клончета с листа, покриващи лицата им. Още 50 човека откликнаха на призива да приемат Исус.

Събранията продължиха 21 вечери, след което започнаха библейските часове за подготовка за кръщение. В деня на кръщението бяха кръстени 145 души. Сред тях бе човекът, който разкри, че е шаманът от първата вечер, който бе прекъснал събранието. Този бивш шаман продължава да е верен на Исус.

Днес малката група, която се молеше и работеше за увеличаване на своето членство, провежда богослуженията си в много по-голяма църква. Предишната им църква е прекалено малка да събере всички нови членове, както и тези, които продължават да идват, за да разберат каква е тази вест, която е привлякла поклонници на дявола и ги е превърнала в служители на живия Бог.


* Уилям Мкандавире е активен библейски служител мирянин в Лилонгве, Малави.

Свързан урок >>