"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Вик от Калахари – Част 1


Вълни топлина танцували над горящите пясъци. Дребен черен бушмен крачел упорито на изток през голямата пустиня Калахари и от време на време поглеждал към малкия сив облак на небето. Секоба се бил подчинил на напътствията, които получил в съня си. Ангел го упътил да търси човек на име Уилям, който щял да му разкаже за истинския Бог.

Както някога мъдреците следвали звезда, така Секоба следвал облака, докато стигнал до едно село. Когато казал на жителите му за съня си, те му се присмели. Същата нощ ангел отново му се явил и му казал да продължи пътуването си на изток. След като вървял през пустинята почти цял месец, Секоба открил пастор Уилям Мойо, който бил предупреден за това посещение чрез сън.

Цели четири седмици пастор Уилям говорел на Секоба за Бога. От своя страна, бушменът разказал чудната история на Божието ръководство. Като младеж той получил внушението, че трябва да се научи да чете и да пише и сега можел сам да чете от Библията на пастор Уилям. Няколко години по-рано, когато гладни лъвове убивали добитъка, той осъзнал, че една по-висша контролира лъвовете. Помолил се на тази сила и лъвовете напуснали района. След като чул за християнството и започнал искрено да търси Бога, ангел му се явил насън и го насочил към пастор Уилям.

След като научил добрата вест на евангелието, Секоба отвел пастор Уилям със себе си, за да разкаже и на останалите от семейството му и да ги подготви за кръщение. Така на лагерно събрание през 1948 г. били кръстени първите новоповярвали бушмени.

Бушмените са ниски на ръст, като обикновено ръстът им е около 1.50 м. Те се движат на малки групи, ловуват и събират диви плодове. Живеят като номади и са се научили да оцеляват в трудните пустинни условия на Ботсуана.

Климатът на Ботсуана е доста горещ. В пустинята Калахари, която покрива югозападната част на страната, падат не повече от двайсетина сантиметра дъжда на година. От много години бушмените имат връзка с адвентистите от седмия ден чрез посветени лекари в болницата в Кание. В следващата история д-р Селигман ще разкаже за една от своите срещи.


* Продължението следва.

Свързан урок >>