"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Пистолетът, който не стреля – Част 2


Лем бил войник и често му се налагало да отсъства от дома си за дълго време. Когато се прибирал, прекарвал по-голяма част от времето и парите си в пиене с приятели.

Веднъж приятелите му започнали да го дразнят заради интереса на жена му към религията. „Какво става – предизвикал го един от тях.

– Не можеш ли да забраниш на жена ти да ходи на църква?” Тъй като закачките ставали все по-груби, Лем се ядосал.

„Грешите! – избухнал той. – Ще ви докаже, че мога да контролирам собствената си жена!” Излязъл с клатушкане от бара и се запътил към дома.

Същия следобед Фернандо посещавал домовете на хората, които проявявали интерес към изучаване на Библията. Не бил далеч от дома на Джули и решил да се отбие, за да я попита дали все още има намерение да дойде на следващия ден. Когато наближил къщата, Фернандо се стреснал от силен гърмеж, който звучал като изстрел. Отначало не се обезпокоил, но когато отекнал и втори изстрел, започнал да се оглежда, за да види кой стреля.

Видял как Джули тича към него. „Бягай! – извикала тя. – Лем иска да те убие.”

Фернандо се прикрил зад голямо дърво. Знаел, че Лем е много добър стрелец и ако пожелае да го уцели, би могъл да го направи много лесно. Джули се затичала обратно към къщата, където видяла как съпругът й гневно удря пистолета и се опитва да махне куршума, който се бил заклещил в цевта. Когато видяла какво се е случило, Джули станала по-смела. „Лем, знаеш, че Бог задръсти оръжието, за да не можеш да нараниш Фернандо.”

Усилията на Лем да оправи пистолета останали напразни. Учуден от тази неочаквана развръзка, Лем оставил пистолета и се заслушал в думите на Джули, която му обяснила, че Бог се е намесил, за да защити Своя вестител от смърт. Когато се успокоил, Лем признал, че съпругата му е права. Фернандо не бил направил нищо лошо.

Сега Лем не възразява, когато съпругата и децата му посещават църковните служби. Той приел приятелството на Фернандо и се съгласил да посещава библейския курс. Казал на приятелите си по чашка, че се радва, че семейството му ходи на църква и те престанали да го дразнят.

Свидетелите на това събитие са единодушни, че Бог наистина е извършил чудо, за да спаси живота на Фернандо. Не по-малко чудо е промяната на сърцето на Лем.


* Макс де лос Рейес е изпълнителен секретар на мисията „Планински провинции” по времето, когато този материал е написан.

Свързан урок >>