"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Чаках те


От началото на 90-те години на нас ни бе дадена малко религиозна свобода и сега имаме църковни сгради в Китай. Една адвентна църква се намира близо до голям завод, който произвежда стоки за износ. Собственичката е приятелка на една от жените в църквата и двете често общуват. Веднъж започнали да говорят за вярата и адвентистката споделила вярата си в Бога, Библията и в това, какво означава да си адвентист от седмия ден.

Собственичката била силно впечатлена и казала на приятелката си: „Имаш добра църква. Вашите учения наистина могат да помогнат на хората. Би ли желала да поговориш с моите служители. Адвентистката приела поканата, но се изплашила. Всички служители са невярващи и дори атеисти, помислила си тя.

След известно време двете се срещнали. „Хей, чакат те доста време. Защо не изпрати някого?” Жената от църквата осъзнала, че това е добра възможност и уведомила пастора.

Когато той пристигнал в завода, собственичката поканила на събрание отговорниците на отдели. Пасторът им говорил за Исус и Неговите учения и темата му била добре приета. „Това е добра вест, която може да помогне на нашите служители да имат по-добър и позитивен живот - откликнали ръководителите. – Защо не дойдеш отново да поговориш и с нашите служители?”

В определения ден пасторът дошъл отново. Около 60 души дошли на това доброволно събрание и отново темата била добре приета. Той откликнал на поканата да посещава завода веднъж на две седмици. След шестата тема пасторът поканил служителите да приемат Исус за свой спасител. Тридесет души дали положителен отговор.

По време на рождественските празници адвентата църква организирала голямо събиране за всичките 200 служители на завода. Собственичката поканила и някои от съседните компании да се присъединят към тях. Когато пристигнали, другите собственици заявили на собственичката, че са забелязали как служителите й се променят. След като повярваха в Бога, те стана много по-добри. Ние също искаме да насърчим нашите работници да направят същото. Сега адвентният пастор се среща със служителите всяка неделя вечер. В допълнение на това собственичката, която притежава и други заводи и фабрики, започнала подобни програми и на други места.

След рождественското събрание собственичката посетила адвентната църква и присъствала на святопричастната служба. Нейната приятелка у приветствала с добре дошла и я насърчила да продължи да идва на църква. Тя планира да се кръсти в скоро време заедно с 30 от своите служители.

Свързан урок >>