"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Свидетелството на домашната църква


Жанг Вей не бил обикновен гражданин. Бил служил предано в китайската армия и като уважавана личност бил избран за кмет на своето село.

Дошъл моментът, обаче, когато Жанг Вей взел решение да се премести в по-голям град, за да спечели повече пари. Опаковал си багажа и пристигнал в един от най-големите градове в областта, където започнал да работи в строителството.

Веднъж, докато се разхождал из града, чул нещо, което привлякло вниманието му – песен, която идвала от партерния етаж на голям жилищен блок. Приближил се, погледнал през отворените прозорци и видял хора, които пеели и се молели заедно.

Един човек излязъл от апартамента и го поканил да влезе. Тъй като твърдял, че е будист, нямал голямо желание да влезе в апартамента, но тъй като му се искало да разбере нещо повече, накрая решил да посети тази адвентна домашна църква.

Забелязал, че много от присъстващите имат библии и изразил желанието си да научи нещо за тази необикновена книга. Адвентистите с радост споделили с Жанг Вей някои от най-важните библейски истини и се помолили с него.

Той започнал често да посещава тази църква. Веднъж бил разгледан въпросът за здравословния начин на живот и за храненето. Църковните членове му обяснили библейските закони за чистите и нечистите меса и му казали, че свинете са нечисти и много често са заразени с паразити.

Тъй като не им повярвал, Жанг Вей решил да си направи малък експеримент. На строежа работили много хора и често готвачът на фирмата купувал цяло прасе, за да нахрани работниците. В желанието си да разбере доколко нечисто е това прасе, Жанг Вей взел ножа и когато никой не го наблюдавал, направил разрез и видял, че вътре гъмжи от червеи. Силно изненадан и отвратен, той никога вече не се докоснал до свинско месо.

Не след дълго Жанг Вей приел всички библейски истини и бил кръстен в Църквата на адвентистите от седмия ден. След кръщението му пасторът го насърчил да се върне в родното си село и да направи така, че светлината на Исус да озари хората.

Жанг Вей се завърнал и основал адвентна домашна църква, в която имало само един човек – самият той. След като започнал да споделя наученото от Библията с другите, скоро църквата му се разраснала. Днес в района, където живее Жанг Вей, има шест адвентни църкви, а в три съседни общини има църкви благодарение на молитвите и мощното му свидетелство.

Свързан урок >>