"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Непокорният син, Част I
Виталиано Мареро

Като офицер в армията Виталиано имал стабилна работа и се радвал на известно уважение. Той и съпругата му Мигдалия имали две малки деца и живеели в скромен дом. Всичко вървяло добре и те въобще не се интересували от Бога или от религия.

Веднъж Виталиано се завърнал по-рано от работа и поздравил жена си. Неговият 5-годишен син Алексей обаче не затичал към него, за да го посрещне. „Къде е Алексей”, попитал той.

„Отиде при Розабел”, отговорила Мигдалия.

Розабел била момиче в юношеска възраст, което живеело в съседния апартамент. Тя била добро дете и обичала да си играе с децата. Всяка седмица при нея се събирал детският библейски клуб и когато поканила Алексей да го посети, Мигдалия се съгласила, но предупредила сина си да не казва на баща си, тъй като това щяло го ядоса.

Алексей посещавал библейския клуб всеки път, когато баща му не си бил у дома. Харесвали му песните и библейските филми, в които се разказвало за Исус.

„Какво прави Алексей у Розабел?”, попитал Виталиано. Мигдалия се надявала той да не зададе този въпрос. Вече трябвало да му каже, че Алексей посещава детския библейски клуб.

Виталиано почервенял от гняв. „Знаеш, че не искам да имам нищо общо с религията – изригнал той. – Защо му позволи да отиде?”

„Розабел го покани. Моля те, остави го там. Учи толкова хубави неща и това е единствената му възможност да е сред други деца.”

След няколко минути Алексей се прибрал у дома, но когато видял лицето на баща си, разбрал, че е загазил.

„Алексей – казал бащата твърдо. – Не искам повече да посещаваш този библейски клуб! Не искам Бог в този дом!”

Алексей не искал да бъде непослушен и няколко седмици не отишъл в библейския клуб. Когато чул децата да пеят, страшно много му се поискало да е там. Една вечер попитал майка си дали може да отиде в библейския клуб. Тя се съгласила и той с радост се присъединили към останалите деца.

След това Алексей започнал редовно да ходи в клуба. Една вечер баща му се прибрал по-рано и открил, че Алексей не си е вкъщи. „Къде е той?”, попитал той. Тъй като жена му не отговорила, той се досетил: „Сигурно е в домашната църква на съседите!” Мигдалия потвърдила. „Отивай да го доведеш”, настоял бащата.

„Моля те, Виталиано, остави ги намира. За него е по-добре да е там, вместо да тича по улиците. Остави го поне до края на събранието.”

След няколко минути Алексей се завърнал у дома. Когато видял разгневения поглед на баща си, започнал да плаче: „Татко, моля те, не ме бий!” Виталиано обаче нямал намерение да допусне синът му да не се подчинява. Докато го налагал, изрекъл ясната заповед: „Повече няма да се връщаш в онази домашна църква!”

Следва продължение


* Виталиано Мареро и съпругата му Мигдалия са активни миряни евангелизатори в домашната си църква в Холгуин, Куба.

Свързан урок >>