"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Надеждата на Хейди, Част I
Хуан Кайседо Солис

Когато 13-годишната Хейди Морено и нейната братовчедка Мирела започнали да поставят под съмнение правилата на родителите си, майката на Хейди решила да спре тяхното непослушание, преди нещата да излязат извън контрол. Завела дъщеря си при заклинателка спиритистка.

Медиумката заявила, че в Хейди се е вселил лош дух. „Виждам златно перо над главата ти – казала тя. – Духът, който те владее, е могъщ.” След това медиумката извършила определен ритуал, за да премахне бунтовния дух на Хейди. Внезапно момичето се почувствала така, сякаш тялото не е нейно. Причерняло й пред очите и припаднала.

Малко след като двете с майка й се прибрали във фермата близо до град Кали в Колумбия, Хейди започнала да се държи по странен начин. Пълзяла по пода като змия и изричала думи с чужд глас. Гласовете й обещавали големи богатства, но заплашвали членовете на семейството да не се опитват да пречат на странното и поведение. Невидими ръце започнали да унищожават мебелите и да правят дупки по стените.

Духовете идвали неочаквано и членовете на семейството били силно изплашени. Не искали да ги разгневяват, защото се надявали, че ще получат от богатствата, които им били обещани.

Веднъж духовете заговорили чрез братовчедката на Хейди – Мирела. Тя описала духа, която влязъл в нея, като силен мъж. Никой друг не можел да го види, но често усещали злото му присъствие. Духовете влизали в момичетата и ги карали да се тъпчат с храна. След като излизали от тях, те отново били гладни.

След месеци на страх и хаос семейството на Хейди решило да се опита да избяга, като се премести в град Кали. Духовете обаче се разгневили и започнали да бият Хейди и Мирела с камшици и пръчки, докато по телата им се появили кръв и синини. Дали на момичетата толкова голяма сила, че четирима мъже не можели да ги удържат. Изплашените семейства решили, че трябва да потърсят помощ, за да освободят дъщерите си от духовете.

Майката на Хейди я водела от църква в църква с надеждата да получи освобождение, но духовете си оставали все така силни. Един съсед й разказал за адвентната църква. Духовете я заплашили, че ще й се случи нещо ужасно, ако отиде в тази църква, затова Хейди се възпротивила на намеренията на семейството да я заведат там. Били необходими няколко силни мъже, които да надвият дявола в нея и да я вкарат в църквата. След като влязла вътре, Хейди внезапно почувствала, че е спокойна. Бог ме е освободил, помислила си тя. Същия ден тя Го славословила с цялото си сърце.

Хейди знаела, че само Бог може да освободи Мирела от дяволската сила. Настояла да я вземе със себе си на църква. Духовете в Мирела я заплашили, но накрая тя се съгласила да отиде с надеждата, че получи избавление от изтезанията им.

Следва продължение


* Хейди Морено живее в Кали, Колумбия, където бе ученичка по времето, когато историята й бе записана. Хуан Кайседо Солис е районен пастор в Кали, Колумбия.

Свързан урок >>