"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Пътеката на смъртта, Част II
Джоел Сандовал

Джоел осъзнала, че е събота. Родителите му били на църква и се молели за него. Посред шумотевицата около къщата той коленичил в ъгъла и се помолил. Бил сигурен, че смъртта е близо. Отворил Новия завет с псалмите и започнал да чете. Отново се помолил: „Господи, ти си спасил Давид от неприятелите му. Ако остана жив, ще ти отдавам живота си и ще разказвам на другите какво си направил за мене. Моля те, спаси ме, Боже!”

Един от местните видял, че Джоел стои на колене в ъгъла, моли се и чете от малка книжка. Помислил си, че извършва някакво магьосническо заклинание и се уплашил. Междувременно, младежите се опитвали да намерят начин да убедят тълпата, че не са виновни. Един от тях си спомнил името на човека, при когото били пренощували предишната нощ. Извикал на стража пред вратата: „Моля те, намери го! Той ще ви каже къде сме били миналата нощ!” Скоро мъжете се върнали с човека, който потвърдил разказа им. Само след няколко минути младежите били освободени.

Един от мъжете казал на Джоел: „Щяхме да ви убием преди часове, но когато те видяхме, че коленичиш в ъгъла и правиш магия, ние се уплашихме.” За миг Джоел се смутил. След това осъзнал, че Бог използвал сълзите му на покаяние и четеното от Библията, за да порази сърцата на насъбралите се със страх и те да ги освободят.

Младите хора си тръгнали от селото, но скоро били заловени от мексиканските власти и върнати на границата с Гватемала. Когато пристигнал у дома, Джоел разказал на родителите си какво се случило. Научил, че в деня, когато бил пленен, майка му изпитвала особена нужда да прекара целия ден в молитва за него.

През цялата нощ Джоел останал буден и размишлявал за случилото се. Не можел да повярва, че е оцелял. След това си спомнил и за други случаи, когато щял да умре, но бил спасен. Разбрал, че Бог е бил до него дори когато отхвърлял Божието влияние в живота си.

Джоел спазил обещанието си и се завърнал в църквата. Споделил своето свидетелство с всички и помолил църковните членове за прошка. След няколко месеца бил кръстен.

Макар че не се завърнал в бандата, понякога се срещал с нейни членове. Когато виждали промяната в него, той споделял как Христос го е спасил и освободил от наркотиците, омразата и от сатанинския капан. Сега води малка група в църквата си и служи като дякон. Харесва му да изнася библейски часове и да споделя свидетелството си.

„Има едно нещо, което бих желал да променя – казва Джоел. – Бих искал да махна татуировките по тялото си. Но когато дойде, Исус ще обнови тялото ми и ще го очисти. Съжалявам за годините, през които прославях Сатана вместо Христос. Искам да прекарам остатъка от живота си, като изкупвам времето и помагам на други да се обърнат към Исус, Който многократно ме е спасявал от смърт. Той напълно преобърна живота ми.”


* Джоел Сандовал живее с родителите си в Северен Хондурас. Работи във фабрика за дрехи и прекарва свободното си време, като споделя своята вяра с околните.

Свързан урок >>