"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Пътеката на смъртта, Част I
Джоел Сандовал

Джоел Сандован израснал в адвентен дом, но животът му не бил преобразен от Божията благодат. В юношеските си години той недоволствал от ограниченията, на които църквата била символ. На 15 години напуснал църквата и се присъединил към банда. Бързо бил въвлечен в организирана престъпност, наркотици и спиритизъм. Татуирал по тялото си символи на дявола и започнал да пуши марихуана. После преминал към по-силни наркотици като например кокаин.

Родителите на Джоел му позволили да живее в дома им с надеждата, че ще осъзнае колко много се е заблудил. Когато обаче използвал наркотици, започвал да чупи вещи в къщата и да плаши майка си. След като ефектът от наркотиците отминавал, Джоел изпадал в депресия. Веднъж дори се опитал да извърши самоубийство. Въпреки постоянните молитви на родителите си и предложенията им за помощ, Джоел стигнал до убеждението, че никой не го обича.

Подигравал се на родителите си и на хората, които го канели на църква. Той ги мразел заради вярата им, мразел църквата, мразел Бога. Въпреки лошото му поведението родителите му и църковните членове продължили да се молят за него и да му напомнят за Божията непроменяща се любов. Майка му била сигурна, че някой ден той ще се върне при Бога и църквата.

Една вечер Джоел трябвало да се присъедини към бандата си, за да влязат в бой с друга банда. Глас като че ли го предупреждавал да не излиза тази нощ. Той си останал у дома. По-късно научил, че най-добрият му приятел бил убит по време на боя. Джоел осъзнал, че предупредителният глас всъщност бил Божият глас. Това му спасило живота.

След като няколко месеца размислял за живота си, Джоел осъзнал, че Бог му говори и му казва, че е тръгнал в погрешна посока. Започнал да плаче, тъй като не виждал изход от живота си на наркоман. Отново тръгнал на църква, но когато хората го поздравявали, той смятал, че го гледат втренчено. Чувствал се като натрапник и затова спрял да посещава богослуженията.

Джоел решил да напусне страната си. Когато споделил с майка си, тя заплакала. Преди заминаването му дала малка книжка. „Вземи това”, помолила го тя. Това е Нов завет. Въпреки лошото си отношение към религията, Джоел настоял тя да се моли за него.

Джоел и пет други младежи напуснали Хондурас и се запътили към Мексико. Минали през Гватемала и навлезли в Мексико. Една сутрин видели, че са заобиколени от разгневена хора, които размахвали ножове и пистолети. Младежите видели, че тези хора искат да ги убият. Предишния ден някой бил обрал местен магазин и те сметнали, че тези шестима млади мъже са крадците. Като бълвали заплахи, те заключили младежите в къща и застанали отвън с извадени оръжия.

Уплашени, момчетата наблюдавали как местните приготвят бесилки, за да ги обесят. Някои ругаели, други плачели. Джоел си спомнил колко много бил разочаровал семейството си и Бога. Извадил подарения от майка му Нов Завет и започнал да чете.

Продължението следва


* Джоел Сандовал живее с родителите си в Северен Хондурас. Работи във фабрика за дрехи и прекарва свободното си време, като споделя вярата си с други хора.

Свързан урок >>