"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Откраднатата диня


Мпо и Тендай живеят в Замбия. Веднъж след игра в горещината изпитали силна жажда. Седнали на сянка да си починат. Изведнъж Мпо скочил и извикал: „Наблизо расте голяма диня. Хайде да отидем да я вземем.”

Двете момчета тръгнали към нивата. Мпо тичал по-напред, грабнал динята и се втурнал към храстите. Тендай последвал приятеля си. Искал да помоли за разрешение да я изядат, преди да я отнесат, но когато настигнал приятеля си, той вече я бил разчупил. При вида на сочната диня устата на Тендай се изпълнила със слюнка. Взел си парче и го изял. Скоро момчетата изяли цялата диня. Седнали на земята доволни.

Станало късно и Тендай се забързал за дома. Когато пристигнал, майка му го извикала: „Вечерята е почти готова.”

„Не съм гладен – отговорил той. – Ядох заедно с Мпо.”

Майката се нъмръщила. „Добре, тогава приключвай с домакинската работа и ела за богослужение.”

След богослужението Тендай легнал на сламената постелка и заспал. Сънувал, че семейството му е на небето, но той не може да влезе при тях, тъй като е откраднал динята. Събудил се и заплакал. Следващата нощ, а после и през следващата сънувал същото. На третата нощ се събудил с убеждението, че трябва да каже на майка си за открадната диня.

„Трябва да кажем на фермера за динята, която сте откраднали”, заявила майката. Двамата с Тендай се запътили към дома му. Тендай признал, че заедно с приятеля си е откраднал динята. „Това бе грешка – признал си той. – Извинявай.”

Фермерът поклатил глава. Не е хубаво да се краде. Сега трябва да купя друга диня. Имаш ли пари да я платиш?”

Тендай поклатил глава.

„В такъв случай трябва да работиш, за да я изплатиш”, казал фермерът. Майката погледнала Тендай. „Имам нужда от нова яма за отпадъците. Ще ти покажа къде да я изкопаеш.” Тендай взел лопата от него и го последвал в полето. Започнал да копае. Работата била изморителна, а слънцето изгаряло гърба му. Той обаче продължил да копае, докато изкопал цялата яма. След това събрал боклука около нея.

Сега, когато Тендай е изкушаван да направи нещо нередно, винаги си спомня палещото слънце, което го изгаря, докато копае. Спомня си също и съня и бяга от изкушението, защото не иска да остане извън небето.


* Не са истинските им имена. Историята е разказана на Мисията от Мириам Кашуека.

Свързан урок >>

Created by ULimited®