"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Нов живот


Десетгодишният Мойсей наблюдавал от прозореца на самолета големия град под себе си. Това щял да бъде новият му дом. Какъв ли ще бъде животът в Съединените щати, чудел се Мойсей. Дали ще имам приятели. Ще мога ли да разговарям с тях?

Откакто се помни, Мойсей и семейството му живеели в различни бежански лагери в Централна Африка. Домът му се състоял от найлони, разстлани върху пръчки. По време на дъжд всички подгизвали. Много често нямали храна и дори чиста вода за пиене.

Веднъж бащата на Мойсей съобщил новината: „Скоро напускаме лагера и отиваме да живеем в Съединените щати.”

Семейството пристигнало в новия си дом и се установила в апартамент. В първия си ден на училище Мойсей се почувствал не на място. Не можел да открие класа си, не говорел и английски, за да помоли за помощ. Накрая някой му посочил класната стая.

Мойсей се учил упорито и скоро знаел достатъчно английски, за да може да разговаря със съучениците си. Започнал да казва на новите си приятели, че Исус ги обича. Някои го слушали, други не му обръщали внимание. Родителите му също започнали да учат английски, за да успеят да си намерят работа. Всичко им се струвало много трудно. Опитвали се да си намерят бакалия и църква. Пътуването с автобус било трудно, докато не научат езика. След няколко месеца на учене и търсене, бащата си намерил работа.

Веднъж бащата на Мойсей се прибрал вкъщи с кръв по лицето и дрехите. „Някои тийнейджъри не искат да сме тук – казал той. – един от тях ме удари с камък.” Не след дълго загубил зрението на нараненото си око. Той обаче не се разгневил. „Не бива да се гневим, когато някой ни наранява. Трябва да прощаваме и да се молим за тях.” Мойсей знаел, че баща му е прав, но му било трудно да прости на тийнейджърите, които го ранили.

Семейството се преместило на друго място, а църковните членове помагат за заплащането на образованието на децата, за да могат да учат в адвентно училище.

Мойсей иска да бъде пастор като дядо си в Африка. Той споделя Божията любов с околните и им предлага да изучава Библията с тях, за да могат и те да узнаят за тази любов. „Бог е бил със семейството ми в трудни времена – казва той. – Той никога няма да ни изостави.”


* Мойсей Нтекерезе споделя Божията любов в северната част на Съединените щати заедно със своите родители, братя и сестри.

Свързан урок >>