"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Споделяне на вестта


Вършил съм много неща, с които не се гордея. Макар че не ходеше в никаква църква, майка ми се молеше за мене. Поради нейните молитви Бог се намеси в живота ми. Бях в казармата, когато за първи път почувствах, че Божието присъствие ме води. Започнах да посещавам различни църкви – от големи и влиятелни до малки и доста странни.

Веднъж, докато се разхождат из столицата на България, видях надпис на църква, за която никога не бях чувал. Почувствах, че Господ ме подтиква да го направя. Влязох вътре, седнах и се заслушах в проповедта. Това бе адвентна църква. Топлото посрещане от страна на членовете докосна сърцето ми. След богослужението започнах да си търся Библия.

Ходех от време на време в адвентната църква, но все още пиех и посещавах дискотеки. Веднъж в пияно състояние влязох в чужда кола и бях арестуван. Осъзнах, че пиенето ще ме закара в затвора или до нещо още по-лошо и затова се отказах от алкохола.

Помолих адвентния пастор да изучава Библията с мене и година по-късно се кръстих.

Случи се така, че двама църковни членове ме поканиха да посетя техен познат. Разбрах, че този човек на име Симеон е бивш ръководител от мафията. Той бе алкохолик и парализиран. Представиха ме като техен приятел и бивш алкохолик. Симеон се облегна на лакти и започна да ми задава съвсем целенасочени въпроси как Бог ме е довел при Себе Си и в адвентната църква и как ме е спасил от алкохолизма. Преди да си тръгнем, аз му оставих няколко малки книжки за четене.

След две седмици посетих Симеон отново, но този път бях сам. Той бе прочел две книжки и бе започнал да чете Библията. Задаваше ми въпрос след въпрос и не ме пускаше да си тръгна. Предложих му заедно да изучаваме Библията.

Не бе логично, но започнахме с Даниил 2 гл. Разбрах, че Симеон знае много за световната история и за страните от пророчествата на Даниил. Той бе силно развълнуван от библейските уроци и след време ми каза, че е чел бележките ми заедно със своите исторически книги до 2.30 ч. през нощта. „Всичко съвпада”, каза той развълнуван.

Симеон спря да пие и да пуши и се възстанови от парализата. Няма вече нужда от инвалидна количка. Той предаде живота си на Исус и очаква да бъде кръстен.

Благодаря на майка ми за нейните молитви към Бога, Който видя потенциала в един алкохолик, чийто живот е в задънена улица.


* Камен Павлов споделя вярата си в Западна България.

Свързан урок >>