"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Мечтата на фермера Хилдо


Фермерът Хилдо пристигнал в малкото заспало градче в Централна Бразилия и благодарил на човека, който го докарал. Взел сака с дрехи и кутия с билки от товарното отделение на камиона и застанал на прашния път. Хилдо живеел далеч от това място и идвал само няколко пъти в годината, за да продава билките си от врата на врата и да споделя вярата си с тези, които желаели да слушат.

Фермерът Хилдо бил станал адвентист преди няколко години и макар че наблизо нямало църква, той спазвал съботата и заделял десятъка и даренията си, докато успее да отиде на богослужение.

По време на пътуванията си до града Хилдо се запознал с десет души, които някога са били адвентисти или които знаели нещо за адвентистите. Канел ги да се събират всеки път, когато идвал в града. Едно семейство притежавало интернет кафене и те предложили да се срещат там, за да гледат онлайн програмите от съботното училище. Хилдо канел всичките си познати на тези срещи.

Малката група помолила мисията да изпрати пастор, които да им помогне да се организират и да станат църква. Най-близкият пастор отговарял за една църква и 13 групи, но въпреки това се срещнал с вярващите. Помогнал им да организират евангелизационни събрания и ги научил как да посещават хора и да споделят Божието Слово с тях. Малката група прекарала две седмици в посещения по домовете и канене на хората за богослужение.

Фермерът Хилдо бил силно развълнувал, когато видял, че 150 души посещават евангелизаторските срещи, а 33 от тях пожелали да бъдат кръстени. Пасторът обучил членовете да работят с тези, които проявяват интерес, и скоро групата вярващи не можела да се събере в частен дом. С помощта на мисията взели под наем зала, в която да се събират.

Новото семейство от вярващи било сбъднатата мечта на фермера Хилдо, който работел, молел се е копнеел за църква от толкова години. Когато църквата била организирана, той възкликнал: „Моля се за това от 16 години.”

Фермерът Хилдо не доживял да види как групата вярващи провеждат богослужения в собствена сграда, но църковните членове работят упорито, за да превърнат неговата мечта – и своята – в реалност. Част от даренията за тринадесета събота ща са предназначени за тази църква, която да закупи скромна постройка, за да не се налага да се местят всеки пък, когато им вдигнат наема.

Свързан урок >>