"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Бог на невъзможното


Когато родителите ми починаха, баба ми започна да се грижи за мене. Свещеникът й се надяваше да тръгна по неговия път, затова започна да плаща таксите ми за училище. Веднъж ми даде една проповед и ми каза, че трябва да я произнеса следващата неделя. Не я разбрах, а свещеникът отсъстваше и не можа да ми я обясни. Помолих един мой съсед адвентист да ми я обясни. Той я прочете и заяви, че тази проповед не е библейска. След това ми почете няколко библейски текстове и ми обясни тяхното значение.

Не отидох на църква в неделя. Разгневен, свещеникът ме заплаши, че ще спре да плаща таксите ми за училище. Разказах всичко на адвентиста и той ми прочете два особено въздействащи библейски стиха: „Понеже какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си?” (Марко 8:36) и „Първо търсете Божието царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави” (Матей 6:33). Покани ме да посетя неговата църква. В събота намерих няколко адвентисти да провеждат богослужението си под едно дърво. Изпитах усещането, че Бог е там.

Моят спонсор почина и аз нямах средства, за да продължа учението. Приготвих се да се върна у дома, но училищният счетоводител ме спря и ми каза, че таксите са платени за още два срока. Благодарих на Бога и продължих да ходя на училище. Работех, за да плащам останалите такси и така завърших.

Исках да уча в адвентния университет в Замбия, но не бих могъл да се запиша, без да имам спонсор. Молех се усърдно за помощ от Бога. Предложиха ми работа в кампуса на университета, с която бих могъл да си плащам образованието. Живеех с четирима студенти в неизползван курник, докато училището ни помогне да си намерим нещо по-добро. Това не ни правеше впечатление, тъй като имахме възможност да учим!

Уча, за да служа на Бога като пастор. Свещеникът едва ли си е представял точно това, когато ме изпрати на училище, но аз знам, че такава е Божията воля. Обичам да разказвам на околните чудната истина, която научих. Хората в моето село знаят, че моят Бог е Бог на невъзможното. Четирима членове на семейството ми предадоха живота си на Бога и се присъединиха към адвентната църква.


* Киско Муемба споделя вярата си в Замбия.

Свързан урок >>