"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Сабята и Духът


Сърцето на Джоузеф забило ускорено, когато тълпата тръгнала към него. „Бийте го!" – извикал някой. „Убийте го!” – изкрещял друг.

Джоузеф бил християнин отскоро. В усърдието си да сподели своята вяра с околните, той пристигнал в това село като пионер от Глобалната мисия, за да говори на хората за Христос. Някои слушали, а други се гневели, че християнин бил дошъл да нарушава мира в селото им. Те намерили Джоузеф и решили да си отмъстят.

Джоузеф се помолил, когато тълпата го заобиколила. Тогава се обърнал към водача, който размахвал сабя. „Братко, дошъл съм с мир в името на Исус – казал той. – Моят Бог иска да бъде и твой Бог.”

Тълпата притихнала и водачът вперил поглед към него. „Малкото ми момиче е парализирано от шест години. Тя не може да се движи и да говори. Ако твоят Бог излекува дъщеря ми, ще те пусна. Но ако не успее, тогава ще те убия.” Мъжът се обърнал и тръгнал към дома си. Тълпата започнала да бута Джоузеф напред. Той и водачът влезли заедно в къщата.

Джоузеф погледнал към Камала и осъзнал, че само чудо може да спаси нейния и неговия живот. Коленичил до леглото и помолил Бог да излекува Камала, ако това е волята Му. „Помогни на това семейство да разбере, че Ти си всемогъщ Бог”, помолил се той.

Джоузеф приключил с молитвата и се изправил. Продължил да се моли на ум за детето и само след няколко минути Камала се раздвижила леко. Протегнала единия си крак, а после и другия. След това протегнала и ръцете си. Изправила се бавно. Семейството наблюдавало удивено как Камала се изправя на изсъхналите някога крака и прави първата си стъпка.

„Дъще моя!” – прошептяла майката на Камала. Момичето се усмихнало и бавно тръгнало към майка си. Със сълзи на очи мъжът, който възнамерявал да убие Джоузеф, го прегърнал. „Искам да науча повече за твоя Бог”, казал той.

Новината за чудотворното изцеление бързо се понесла из селото. Мнозина пожелали да научат нещо повече за Бога на Джоузеф. Човекът, който размахвал сабята и искал да го убие, сега работи с него и говори на другите за живия Бог. Десетина души приели Исус и се покланят на Него, а не на предишните си богове.


* Джоузф и съпругата му служат като пионери на Глобалната мисия в Западна Индия.

Свързан урок >>