"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Вярното малко стадо


В Китай пасторите често се грижат за няколко църкви. Пастор Сун се грижи за 10 църкви и 200 малки групи с около 5000 членове. За да се справи със задачите си, пастор Сун обучава миряни евангелизатори.

Сестра Ху открила Христос и се присъединила към адвентната църква в град, който е столицата на провинция. Тя имала желание да сподели новата си вяра със своето семейство и приятели от родния си град – У-Ян с население от около 100 000 души. Когато пристигнала в У-Ян, разбрала, че там няма други адвентисти. Без никакъв страх тя споделила вярата си със своята сестра, а след това и с други. Ху намерила няколко души, които пожелали да слушат за Христос, и помолила пастор Сун да изпрати някой да й помогне да организират църква в У-Ян.

Пастор Сун изпратил Лю, пионер от Глобалната мисия, да работи заедно с Ху. Той се запознал със сестрата на Ху и с някои от нейните съседи. Един от съседите съобщил на църковните ръководители от църквата на Лю, които започнали да създават неприятности.

Малката група от новоповярвали се молили Бог да запази това малко стадо и Лю посещавал църквата на съседите. Той се покланял на Бога заедно с тях и се сприятелил с хора от събранието. Лю се запознал с няколко души, които имали желание да чуят това, в което вярва, и той им обяснил какво работи.

Жена на име Жанг пожелала да изучава Библията. Лю започнал да й преподава библейски уроци и на свой ред тя довела още пет души. Всичките шест от църквата на съседите започнали да спазват съботата. Лю ги насърчил да продължават да ходят на църква в неделя, за да намерят други искрени по сърце християни, които желаят да се запознаят с библейските учения.

Когато научили, че повече от 20 души от членовете им искат да станат адвентисти, ръководителите на неделната църква се разгневили и им казали да спрат да ходят при адвентистите. Но малката група продължила да разказва на останалите какво са научили. Вярващите канели свои приятели, както и хора, които имали нужда от молитва и помощ.

За една година повече от 30 души започнали да се събират редовно в събота, като 18 от тях били кръстени. В Китай всеки нов вярващ трябва да познава библейските истини и да мине изпит, преди да се кръсти. Затова кръщението на 18 души е нещо забележително.

Свързан урок >>