"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Вестникарската обява


Алексей прегледал обявите в местен вестник в Сибир. Искал да се увери, че обявата му за строителни услуги изглежда добре, а цените са конкурентни. Погледът му попаднал на раздела „Религия”. Обикновено там предлагали разгадаване на бъдещето или гледане на длан. „Толкова много обяви за Сатана и нито една за Христос”, помислил си Алексей. Взел лист хартия и написал думите: „Ще ви разкажа за Христос”, след което добавил телефонния си номер. На следващия ден публикувал обявата.

Телефонът му започнал да звъни. Повечето искали да разберат какво ще говори Алексей на хората за Христос. Някои искали да спорят по теологични теми. Алексей се чудил дали обявата му ще стигне до някой, който наистина търси Бога.

Телефонът отново иззвънял. Алексей поздравил с жизнерадостното „Здравейте.”

„Искам да науча нещо за Христос”, казал човек с дрезгав глас. Двамата поговорили няколко минути, след което човекът поканил Алексей да го посети.

Възрастен мъж отворил вратата. Двамата разговаряли за известно време, „Аз съм стар и не се чувствам добре. Искам да науча за Бога, докато все още имам време." Алексей отворил Библията си и прочел няколко стиха. След това изгледали евангелизаторски видео материал. Цели десет дни изучавали Божието слово. Новият приятел на Алексей желае да продължи да учи.

Обикновено Алексей не отговаря на телефона в събота, тъй като го търсят за работа. Наскоро обаче имало няколко обаждания от един и същ номер в съботния ден. Може би е някакъв спешен случай, помислил си Алексей. След това отговорил.

„Ти християнин ли си? – попитал мъжки глас. Алексей отговорил на този въпрос. – Аз съм Виталий. Току-що излязох от затвора и трябва да поговоря с тебе.”

Двамата се срещнали и Виталий разказал на Алексей, че докато бил в затвора, една адвентистка му изпратила „Великата борба”. Той прочел книгата и пожелал да научи нещо повече за Бога. Случайно попаднал на обявата на Алексей.

Сега Виталий посещава адвентната църква и има желание да опознае Бога лично. „Знам, че чрез обявата на Алексей Бог ми изпрати покана”, твърди Виталий.

Алексей вече е убеден, че Бог го е подбудил да публикува тази обява във вестника. „Хората търсят духовното, а аз желая да ги запозная с Исус.”


* Алексей продължава да споделя вярата си в Красноярск, Русия.

Свързан урок >>