"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Покажи ми църквата си - част 2


Роджър поканил пастора да посети училището и да обясни в какво вярват адвентистите и защо вярващите в Конго се събират в домове или под навеси.

На следващия ден Роджър с усилие слушал урока, докато пасторът и председателят на мисията разговаряли с училищния директор. Срещата като че ли нямала свършване. Малко след края директорът влязъл в класната стая и заявил: „От днес нито един изпит няма да бъде насрочван в събота.” След това се обърнал към Роджър и добавил: „Сега знам защо почиташ съботата.”

Веднъж учителят по биология апелирал към Роджър да помисли за бъдещето си и да изостави вярата си, докато завърши. Роджър отговорил: „Не мога да го направя, господине. Бог ми е наредил да спазвам съботния ден свято и аз ще се подчиня.” След това разказал на учителя за Седрах, Мисах и Авденаго, които отказали да се поклонят пред образа на царя и били хвърлени в огнената пещ. „Те не знаели, че Бог ще реши да ги спаси – казал той, - но въпреки това предпочели да умрат, вместо да обезславят Бога. Не мога да постъпя по друг начин.”

Учителят попитал Роджър къде се събира неговата църква. Той обяснил, че по време на гражданската война в Конго правителството конфискувало църковната болница и сградите. „Днес нямаме сграда.” Бръкнал в джоба си и извадил съботноучилищния урок, за да покаже картата на задната корица. „Ние сме малцина в Конго, но сме милиони по света. Учителят останал изненадан, че има милиони адвентисти по цял свят. Задал много въпроси за адвентната църква и нейните учения и Роджър отговорил на всички. Дал на учителя няколко книги на Елън Уайт. Много други учители и ученици започнали да му задават въпроси за Библията.

С наближаването на националната матура училищният директор попитал Роджър какво ще прави, ако изпитът се падне в събота.

„Това не е мой проблем – казал Роджър. – Имам дълг да спазвам съботата. Ако това означава слаба оценка, нека да е така.” Когато дните за матурата били обявени и всички видели, че няма изпити в събота, Роджър разбрал, че Бог му е помогнал да покаже на останалите как Господ помага на тези, които решат да Му бъдат верни.

Роджър Уазуа взел успешно изпитите и сега се подготвя за пастор в Африка.

Свързан урок >>